Copyright

Okolí Železné Rudy a Špičáku

Šumava


Alžbětín: osada pojmenovaná po Alžbětě z Hafenbrädlu, produkující v letech 1744 - 1889 zrcadlové sklo.

Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda) - SRN: oblíbené letovisko, klimatické lázně a středisko zimních sportů u hranice s Českou republikou.

Bílá Strž: přírodní rezervace (79 ha), ukázka horských klimatických biotopů a krajinné scenérie Královského hvozdu, v údolí Bílého potoka vodopády.

Bodenmais - SRN: lázeňské město, nejnavštěvovanější místo v Bavorském lese.

Brčálník: v závěru údolí Úhlavy, železniční stanice.

Bretterschachten - SRN: lyžařské běžecké centrum, pravidelně udržované, mimoúrovňové křížení tratí, možnost lyžování 4 - 5 měsíců v roce.

Čachrov: gotická tvrz (14. stol.), got. kostel sv. Václava (1360).

Černé a Čertovo jezero: stejnojmenná přírodní rezervace.

Debrník: zámeček postaven r. 1779 pro Alžbětu z Hafenbrädlu.

Falkenstein - SRN: hora (1315 m n. m.) s meteorologickou stanicí Deutsche Wetterdienst a horským hotelem.

Gerlova huť: bývalá sklářská huť založená 1693 a pojmenovaná po zakladateli.

Großer Arber (Velký Javor) - SRN: nejvyšší hora Šumavy (1457 m n. m.).

Hamry: vznikly v 16. stol. jako hornická osada při ložisku železné rudy, která byla hamernicky zpracovávána, v 18. stol. sklářská huť a brusírna, dnes rozptýlená rekreační oblast.

Hojsova Stráž: vznik v 16. stol., sídlo královské rychty, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z 19. stol. na návětrné straně pokryt šindelem, dnes významné rekreační středisko, lyžařské a cyklistické trasy.

Javorná: Po dobu trvání králováckých rychet nejvíce sedláků z Javorné bylo zvoleno vrchním rychtářem Královského hvozdu, kostel sv. Anny (1721) s dvěma věžemi v průčelí, krytými šindelem.

Kepelské mokřady: přírodní rezervace (68 ha) s výskytem orchidejovitých rostlin a čolka horského.

Královský hvozd: tímto názvem byl od 14. století označován ochranný územní pás podél jz. hranic Čech a tvořil oblast zabraňující vpádu nepřátel. Natrvalo připojil toto území k Čechám Přemysl Otakar II. roku 1273 a od této doby se Královský hvozd dostával jakožto majetek panovníkův ve formě zástav v držení nejbohatších šlechtických rodů. Královskému hvozdu dominují vrcholy: Jezerní stěna (1343 m n. m.), Svaroh (1334 m n. m.), Kokrháč (1230 m n. m.) a Ostrý (1292 m n. m.).

Laka: jezero ledovcového původu.

Lohberg - SRN: bavorská rekreační obec, východisko na Ostrý a Svaroh.

Můstek: nejvyšší vrchol Pancířského hřbetu (1234 m n. m.)

Nová Hůrka: původně sklářská osada, v letech 1945 - 1991 využívána vojskem.

Nový Brunst: skelnou huť v této osadě zničil požár r. 1900.

Nýrsko: město na půli cesty z Klatov do Železné Rudy, gotický kostel sv. Tomáše (14. stol.), barokní radnice (1684), výroba brýlí od r. 1895 (podnik Okula) lyžařská sjezdovka s umělou hmotou, koupaliště, autokemping.

Nýrsko - vodní nádrž: přehrada na řece Úhlavě vybudovaná r. 1969 (zásobárna pitné vody pro jihozápadní Čechy), 4 km od Nýrska.

Onen Svět: v osadě byla první sklářská huť v Královském hvozdu, založená r. 1494 Mertlem z Mochova, v 17. stol. zaniklá.

Ostrý - SRN a ČR: hraniční vrch v Královském hvozdu.

Pajrek: zřícenina malého pohraničního hradu, ve 14. stol. založeného a v 16. stol. opuštěného.

Pamferova huť: skelná huť vyrábějící v letech 1783 - 1893 solinové sklo.

Pancíř: vrch s rozhlednou (1214 m n. m.).

Prášilské jezero: ledovcové jezero.

Prášily: původně sklářská osada, papírna dodávající papír pro prezidentskou kancelář (vyhořela 1933), za "první republiky" významné turistické centrum (srovnáváno s krkonošským Špindlerovým Mlýnem), v letech 1945 - 1991 téměř zničeno armádou.

Prenet: vrch na oblíbené turistické trase Pancíř - Můstek - Prenet (1006 m n.m.), na vrcholu kaple sv. Kunhuty, daleký výhled.

Rissloch - SRN: přírodní rezervace s nejvyšším vodopádem Bavorska.

Starý Brunst: zaniklá osada vyrábějící v letech 1698 - 1830 okenní sklo.

Šmauzy: horské rašeliniště s chráněnou květenou.

Velhartice: hrad založen při říčce Ostružné počátkem 14. stol. - sídlo pánů z Velhartic, hlavní palác je spojen s hranolovou věží mohutným mostem, část zříceniny je přístupná. V podhradí je městečko založeno rýžovníky zlata, kostel Nanebevzetí Panny Marie - románská stavba z r. 1240.

Zelená Lhota: letovisko v příjemné krajině na svahu Prenetu. První zmínka o obci pochází z roku 1533.


[Domovská stránka Železné Rudy | Národní park Šumava]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.