Hamernictví na Železnorudsku


Huť v Železné Rudě pracovala od r. 1569 až do počátku 18. století.

V druhé polovině 16. stol. se rovněž připomínají hutě u Českých hamrů, Pajreku, Datelova a Zelené Lhoty, které však záhy zanikly. Roku 1796 byla jedna z těchto vysokých pecí obnovena a byla v provozu ještě na počátku 19. století.

V charakteristických hamrech se z dodaného železa vyrábělo různé náčiní. Poslední hamerníci zde pracovali ještě po roce 1945. Nejstarší dochovaný hamr se nachází v Železné Rudě (2. pol. 16. stol.)


[Domovská stránka Železné Rudy | Historie Železné Rudy]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.