Gerlova huť


Vznik

Patrně na místě dnešní skládky škváry na přelomu 17. a 18. století byla založena tato skelná huť, když roku 1698 Bockbastlova huť v Gerlovském údolí byla zřejmě majitelem Gerlem vyhašena pro nedostatek palivového dřeva v blízkém okolí.

Vyhašení hutě

Gerlova huť vyhasla r. 1865. Dochovalo se jen obytné stavení huťmistra, jako jediný objekt svého druhu v celé oblasti.

Škola

Od r. 1899 sloužilo toto stavení jako expozitura obecné školy a v letech 1938 - 45 školy samostatné.

Útulek dřevařů

Poté byla budova útulkem dřevařů, nyní slouží jako rekreační objekt.

Zájezdní hospoda

V místě pískoviště stávala typická zájezdní hospoda "Na mýtě", která ovšem vyhořela r. 1947.

Pila

Nedaleko bývala pila a u silnice stával cestářský dvojdomek z let budování silnice Klatovy - Železná Ruda (1840 - 1850). Vše zmizelo. Byla však postavena nová hájenka...


Místo se nachází poblíž odbočky silnice č. 27 (Javorná - Železná Ruda) na Hartmanice a lesní cesty na Nový Brunst.

[Domovská stránka Železné Rudy | Okolí Železné Rudy a Špičáku]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.