Copyright

Prášilské jezero

Prášilské jezero


Charakteristika

Jezero leží ve výši 1080 m n. m. Plošná výměra je 3,91 ha, hloubka se odhaduje až na 30 m. Jiné údaje uvádějí, že jezero vyplňuje pánev modelovanou v rule a žule na severovýchodní úbočí Polední hory (1315 m), která má sice ploché temeno, ale od nadmořské výšky 1250 m se velmi příkře svažuje k hladině jezera o ploše 3,72 ha. Hladina je 1079 m n. m. Maximální naměřená hloubka je 14,9 m. Sběrná oblast 0,542 km2. Obvod hladiny je okrouhlý v délce 730 m.

Odvodňováno je Jezerním potokem do Křemelné. Společně s okolními smrkovými porosty, které tragicky prořídly po větrné katastrofě r. 1989, tvoří jezero přírodní rezervaci o rozloze 157 ha.

Zakreslení do map

Jezero bylo dlouho beze jména a první zmínka o něm se vyskytuje v Josifanském katastru. Geometricky bylo zaměřeno 16.8.1785 nadporučíkem V. Pemlerem, který však nepořídil žádnou skicu. Proto se jezero objevuje až na mapě stabilního katastru z r. 1837 zhotovené geometrem Karlem Struskou. Na mapě Kreybichově z r. 1831 je jezero zakresleno pod bezejmennou horou.

Jezero a literatura

Do literatury je asi jako první uvedl F. X. Zippe pod názvem "Stubenbacher See". V češtině se ujalo pojmenování Prášilské jezero podle obce Prášily (nesprávný překlad německého názvu Stubenbach - vzniklý od původního pojmenování místa Finstere Stube).

Stará jímka

V sousedství jezera je tzv. Stará jímka, zřejmě kdysi také ledovcové jezero, dosud podrobněji neprozkoumaná.
K Prášilskému jezeru se nejrychleji dostanete po žluté značce z parkoviště U vojenského seřadiště. Ze žluté se odbočí na zelenou značku, která se napojuje na červenou procházející kolem jezera (celkem 3,5 km).

Také je možné jít přímo z Prášil po červené značce (5 km).

Pokud se ubytujete v některém z ubytovacích zařízení na Srní, nebo v ubytovacím zařízení v Prášilech, věnujte pozornost ostatním výletním cílům a pokud jste příznivci cykloturistiky, doporučujeme Vám cyklistickou trasu č. 3.


[Domovská stránka Prášil | Národní park Šumava | Šumavská jezera]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.