Zaniklá osada Nový Brunst


Vznik

V údolí Slatinného potoka pod Pancířem byla 1828 zřízena skelná huť Janem Kř. Adlerem, majitelem skelné hutě na Brunstu na pravém břehu Křemelné, poblíž odbočky silnice na Zhůří. Brunst dostává přídomek Starý a údolí pod Pancířem název Nový Brunst.

Skelná huť

Skelná huť v Novém Brunstu byla r. 1830 prodána ve veřejné dražbě Janu Jiřímu Aschelovi, který zdejší huť r. 1831 přestavěl. Tak zde vznikl poměrně velký komplex 18 výrobních a obytných budov. Kromě hutě zde byl i hamr na cínové fólie, pokládárna zrcadel a stoupa na křemen.

Zrcadlové sklo

Vyrábělo se zrcadlové sklo, které se vyváželo i do Benátek a Milána. Huť byla na tehdejší dobu modernizována několika patenty majitelů.

Požáry

Huť byla postižena dvěma požáry - roku 1888 a 1900, kdy již nebyla obnovena. Roku 1907 vyhořel dům se sbírkou starých tisků, starožitností a obrazů. Shořela i uniforma skelmistra a huťmistra Jana Jiřího Aschela.

Škola

Do roku 1899 zde bývala škola pro místní děti a hospoda.

Zánik

Domky vzaly za své v šedesátých letech tohoto století, zůstala jen stodola.

[Domovská stránka Železné Rudy | Okolí Železné Rudy a Špičáku]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.