Autorská práva


Systém WWW serveru - Elektronický katalog ubytovacích kapacit, Informační systém měst a obcí a Prezentace firem je majetkem firmy Retour. Název "Retour" včetně odpovídajícího loga jsou registrované obchodní značky společnosti Retour. Ostatní loga a obchodní značky jsou uvedeny na seznamu. Všechna práva na používání těchto značek jsou tímto vyhrazena.

Firma Retour neodpovídá za správnost údajů poskytnutých "inzerenty" a není oprávněna je přezkoumávat z hlediska věcného i právního.

    Je zejména zakázáno:
  1. pořizovat rozmnoženiny s výjimkou případů výše uvedených
  2. jakýmkoliv způsobem produkt upravovat, zpracovávat a zahrnovat do jiných produktů a šířit produkty takto vzniklé

[Domovská stránka CK Retour]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.