Hrad Velhartice

Erb hradu


Slavní majitelé hradu

Původní hrad vznikl na přelomu 13. a 14. století jako sídlo rodu Velhartických (předkové rodu pánů z Velhartic se předpokládají v prácheňském kraji již ve 12. století). Nejznámější z nich byl Bušek, komorník Karla IV. (od roku 1335) a jeho syn téhož jména, královský hofmistr a později maršálek.

Pravděpodobně ve 14. století byl hrad rozšířen o most a velkou věž i o další části opevnění. Současný vzhled hradu Roku 1395 se majiteli hradu stali páni z Hradce, kteří se později postavili proti králi Jiřímu z Poděbrad. V této době bojů o moc v zemi převezl Oldřich z Hradce na Velhartice tajně české korunovační klenoty.

Po pánech z Hradce vlastnili Velhartice páni z Rožmitálu, za nichž se kolem hradu rozrostlo velké panství. Nejznámější člen tohoto rodu Zdeněk Lev z Rožmitálu byl významným politikem na počátku 16. století a tak vyřídil městečku Velhartice (známé rovněž od 13. století) některá práva (právo dvou výročních trhů během roku). Roku 1511 dostal Lev z Rožmitálu právo dolování u Velhartic.

Po Zdeňkově smrti se však zadlužený majetek rychle rozpadal a držitelé Velhartic se často střídali. Do řady význačných z nich patřili Perglerové z Perglasu, dobrodružní cizáčtí vojáci za třicetileté války, generál Marradas a pověstný španělský dobrodruh Martin de Hoeff-Huerta, který postavil tzv. nový dům, rodina hrabat Desfours, Sturmfederů-Oppenweilerů a Windischgrätzů.

Úpadek hradu

Hrad však postupně chátral, i když se děly pokusy o jeho záchranu (1848). Dnes patří mezi státní hrady. Statek Velhartice náležel před 1. světovou válkou pánu Henneberg-Spieglovi a měl rozlohu 434 ha.

Popis hradu

Hrad je význačnou památkou opevňovací techniky 14. století zejména rozvržením svého půdorysu. Jsou zachovány její hlavní prvky, tj. mohutná věž originálně spojená s obytným palácem spojovacím mostem. Věž přitom není v nejzazší části hradu, ale nad branou. Půdorys hradu Do hradu se vchází přes zasypaný příkop branou s gotickým obloukem. V tzv. parkánku je po pravé straně okrouhlá bašta s někdejším vězením, vlevo nahoře jsou patrny zbytky hradby, oddělující horní a dolní hrad. Z parkánku vpravo se přichází do zadního neboli velkého parkánu, uprostřed něhož byla kašna. Po pravé straně stojí zbytky vinopalny, v jižní části dvora byl pivovar, sladovna a další hospodářské budovy. Jediná cesta do horního hradu je z parkánku zachovaným zbytkem branky. Přímo nad ní se tyčí budova starého paláce s nepravidelným půdorysem, vysoká původně asi 4 poschodí. Po schodech nahoru se přijde do kdysi klenuté síně zvané Rajský sklep, tvořící asi nejstarší část hradu. Je v něm několik oken, v horních partiích jsou stopy po bílení. Schody ze dvora dolů vedou do sklepa.

Z 2. poschodí paláce byl přístup padacím můstkem na spojovací most a odtud dalším můstkem do velké věže (zachovala se gotická branka). Věž zvaná Putna neměla v přízemí okna ani dveře, nynější vchod byl vylámán v novější době. Pod starým palácem je rozložen nový palác, postavený Huertou po roce 1628 na místě starší hradby nebo menší budovy. Z vnější strany se zachovaly střílny a gotická branka v přízemí. K jižní straně nového paláce je připojen tzv. starý věžovitý dům s kaplí.

Poloha

Zřícenina hradu leží nad obcí Velhartice, což je pohorské městečko (615 m n. m.), 16 km severozápadně od Sušice, ve Velhartické vrchovině, na svahu nad Ostružnou. V okolí byla při Ostružné rýžoviště zlata.
Otevírací doba: Út - Ne mimo Po
------------------------------------------------------
červen až srpen        9 - 18 hod
květen a září         9 - 12 hod, 13 - 17 hod
duben a říjen (jen So a Ne)  9 - 12 hod, 13 - 16 hod

Vstupné:
-------------------------------------
Dospělí            6,- Kč
Děti              3,- Kč

Cizinci (jazykový příplatek)
-------------------------------------
Dospělí            20,- Kč
Děti             10,- Kč
-------------------------------------
Rezervace     + 10 % ze vstupného
Vstupné je platné v této výši po dobu stavebních úprav areálu. Výhledově se bude zvyšovat.
Adresa:
Státní hrad Velhartice Velhartice 341 83 Tel. a fax: 0187 / 943 15

[Domovská stránka CK Retour | Lokalizace na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.