Pamferova huť


Při silnici č. 27 směřující ze Železné Rudy na Javornou po levé straně pod dvěma objekty lesních správ stávala tzv. nová Pamferova huť. První stávala vysoko nad dnešní silnicí poblíž pramene potoka, kde lze spatřit ještě pozůstatky základového zdiva.

Solinové sklo

Nová Pamferova huť byla uvedena do provozu 1783. Vyrábělo se zde solinové sklo, které bylo vyváženo do Neapole, Portugalska, Frankfurtu, Norimberka, Trientu, Cařihradu, Varšavy atd. Obvykle prostřednictvím vývozců z Arnultovic, Boru, Kamenického Šenova, Sloupu, ale také přímo.

Požár a zánik

Huť postihl požár v prosinci 1889, byla však obnovena. Byla zmodernizována a vytápěna dřevoplynem, též hnědouhelným plynem. Huť byla pro svůj špatný stav r. 1893 zbořena. Zbylých 15 obydlí pracovníků hutě bylo osazeno panskými dřevaři (hohenzollernskými).

Ještě roku 1945

Po levé straně silnice proti místu bývalé hutě stávaly ještě r. 1945 tři domky, z nichž v jednom byl krámek s potravinami.

[Domovská stránka Železné Rudy | Okolí Železné Rudy a Špičáku]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.