Zřícenina hradu Pajrek

Erb Janovských z Janovic


Zřícenina hradu se nachází 2,5 km od Nýrska na jednom z posledních výběžků Královského hvozdu (627 m n. m. - výběžek horského hřebenu Hraničáře). Dříve býval pomezním hradem, nebyl příliš rozměrný, avšak důležitý polohou (založen na začátku 14. století) při staré zemské stezce.

Jeho jméno pochází z německého slova Baiereck, což je možno vyložit jako hrad postavený na Pohled na zříceninu hradu bavorských hranicích. Německá lidová pověst vysvětluje jeho jméno tak, že ho postavil jakýsi bavorský rytíř, jehož jméno lid neznal, a proto hrad nazval "Bayer in der Eck", to je "Bavor v Koutě".

Roku 1360 se dle něho psal Něpr z Pajreku, řečený z Janovic. V držení tohoto rodu byl hrad do roku 1512. V polovině 15. století se stává držitelem hradu krajský hejtman Racek z Janovic, stoupenec krále Jiřího z Poděbrad. Roku 1467 vtrhlo bavorské křižácké vojsko do Čech a 22. září v bitvě nedaleko Bystřice nad Úhlavou bylo poraženo královským vojskem, vedeným snad Rackem z Janovic. V roce 1472, již po Rackově smrti, vtrhli Bavoři opět do Čech, Pajrek dobyli a vypálili.

Roku 1504 se hrad uvádí jako pustý. Hrad opravil až Jindřich Kostomlatský z Vřeskovic, který Pajrecký statek koupil v roce 1512. Loupeživý rytíř byl později jako zemský škůdce zajat a roku 1520 na Pražském hradě sťat. Při častých výměnách majitelů hrad rychle pustl a od poloviny 16. století opuštěn trvale. Zachovalo se pouze několik trosek obytného stavení, věže a příkop.

Celý hrad nese obranný charakter. Čtvercová věž měla obrannou i obytnou funkci, na východě se k ní přidružovala samostatná věž. Na zdech je možno spatřit otvory po trámoví a v prvním poschodí uzoučký vchod pro jednotlivce. K němu vedlo dřevěné schodiště z nástupní skály. Hlavní věž spojoval padací můstek s menší věží, jež sloužila pro vstup na ochoz a zásobování vodou. Ta se získávala z nádrže pod skálou.

Opevnění využívalo skalnatého terénu, v němž jsou vytesány obranné příkopy. Na východní a severní straně, kde chyběly přirozené srázy, následovala ještě hradba s baštou. Odtud vedl i příchod do hradu úzkou šíjí, chráněný dvěma hlubokými skalními příkopy.


[Domovská stránka Nýrska | Historie Nýrska | Poloha na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.