Debrník


Leží 2 km jižně od Železné Rudy a je součástí správního území města. Leží v 790 m n. m. a původně zde byl pouze les, ve kterém se roku 1774 usadili skláři. Později vznikla u sklárny vesnice. Název Debrník pochází ze slovanského základu debř, což je hluboké údolí.

Zámek na Debrníku

Vznik

Roku 1779 byl na Debrníku Hafenbrädlem postaven zámeček, který daroval své dceři Alžbětě Hafenbrädlové, což byla huťmistrová vlastnící skelné hutě v Alžbětíně. Po ní pojmenovaném místě roku 1825.

Sklepení

V zámečku se nacházelo klenuté sklepení, z něhož vedla podzemní chodba směřující do Bavorské Rudy a schodiště hluboko pod podlahou sklepení, vedoucí ke studni.

Kaple

V kapli s výzdobou z hafenbrädlovských skláren jsme mohli nalézt ostatky sv. Konstantina ve skleněné rakvi, kterou Alžběta Hafenbrädlová koupila v Římě za 35 000 zlatých.

V zámečku, po jeho zakoupení Hohezollerem i s celým kamerálním lesem, byly kanceláře a obydlí nadlesního.

Pohlednice zámečku

2. světová válka

V posledních měsících 2. světové války zde pobývali vojenští němečtí lékaři, kteří měli na zámecké půdě sklad léčiv.

Po válce

Po skončení války se stal zámeček lesnickým učilištěm, a po r. 1948 zde hospodařila posádka Pohraniční stráže. Po vystavění nových objektů pro pohraniční stráž zámeček zpustnul a byl krátce před listopadem 1989 zbourán, přestože měl velkou historickou cenu...


Na Debrník se nejrychleji dostanete ze Železné Rudy po zelené a můžete pokračovat až do Ferdinandova údolí. V něm se nachází hraniční přechod pro pěší se SRN.

[Domovská stránka Železné Rudy | Okolí Železné Rudy a Špičáku | Lokalizace na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.