Copyright

Okolí Nýrska a Zelené Lhoty

Šumava


Alžbětín: osada pojmenovaná po Alžbětě z Hafenbrädlu, produkující v letech 1744 - 1889 zrcadlové sklo.

Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda) - SRN: oblíbené letovisko, klimatické lázně a středisko zimních sportů u hranice s Českou republikou.

Bezděkov: pseudogotický zámek z roku 1855, s nímž tvoří celek empírové budovy hospodářského dvora.

Běhařov: barokní zámek z 18. století upraven v letech 1923 - 27, kdy byl v majetku malíře A. Kalvody. V zahradě plastiky Dívčí akt (J. Štursa).

Bílá Strž: přírodní rezervace (79 ha), ukázka horských klimatických biotopů a krajinné scenérie Královského hvozdu, v údolí Bílého potoka vodopády.

Bodenmais - SRN: lázeňské město, nejnavštěvovanější místo v Bavorském lese.

Brčálník: v závěru údolí Úhlavy, železniční stanice.

Bystřice nad Úhlavou: tvrz v padesátých letech minulého století přestavěna na zámek. Raně barokní kaple z roku 1697 na pahorku, pod nímž porazili roku 1467 Klatovští a lid bavorské křižáky.

Čachrov: gotická tvrz (14. stol.), got. kostel sv. Václava (1360).

Černé a Čertovo jezero: stejnojmenná přírodní rezervace.

Debrník: zámeček postaven r. 1779 pro Alžbětu z Hafenbrädlu.

Gerlova huť: bývalá sklářská huť založená 1693 a pojmenovaná po zakladateli.

Großer Arber (Velký Javor) - SRN: nejvyšší hora Šumavy (1457 m n. m.).

Hamry: vznikly v 16. stol. jako hornická osada při ložisku železné rudy, která byla hamernicky zpracovávána, v 18. stol. sklářská huť a brusírna, dnes rozptýlená rekreační oblast.

Hojsova Stráž: vznik v 16. stol., sídlo královské rychty, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z 19. stol. na návětrné straně pokryt šindelem, dnes významné rekreační středisko, lyžařské a cyklistické trasy.

Javorná: Po dobu trvání králováckých rychet nejvíce sedláků z Javorné bylo zvoleno vrchním rychtářem Královského hvozdu, kostel sv. Anny (1721) s dvěma věžemi v průčelí, krytými šindelem.

Klenová: hrad z konce 13. století. Vlastnili jej významní majitelé - Přibík z Klenové (husitský hejtman) a Kryštof Harant z Polžic, který se zde narodil.

Královský hvozd: tímto názvem byl od 14. století označován ochranný územní pás podél jz. hranic Čech a tvořil oblast zabraňující vpádu nepřátel. Natrvalo připojil toto území k Čechám Přemysl Otakar II. roku 1273 a od této doby se Královský hvozd dostával jakožto majetek panovníkův ve formě zástav v držení nejbohatších šlechtických rodů. Královskému hvozdu dominují vrcholy: Jezerní stěna (1343 m n. m.), Svaroh (1334 m n. m.), Kokrháč (1230 m n. m.) a Ostrý (1292 m n. m.).

Lam - SRN: lázeňské městečko v údolí říčky Weißer Regen. Muzeum minerálů (minerály z celé Evropy, důlní nářadí a vybavení).

Lohberg - SRN: bavorská rekreační obec, východisko na Ostrý a Svaroh.

Onen Svět: v osadě byla první sklářská huť v Královském hvozdu, založená r. 1494 Mertlem z Mochova, v 17. stol. zaniklá.

Ostrý - SRN a ČR: hraniční vrch v Královském hvozdu.

Pajrek: zřícenina malého pohraničního hradu, ve 14. stol. založeného a v 16. stol. opuštěného.

Pamferova huť: skelná huť vyrábějící v letech 1783 - 1893 solinové sklo.

Pancíř: vrch s rozhlednou (1214 m n. m.).

Prenet: vrch na oblíbené turistické trase Pancíř - Můstek - Prenet (1006 m n.m.), na vrcholu kaple sv. Kunhuty, daleký výhled.

Starý Brunst: zaniklá osada vyrábějící v letech 1698 - 1830 okenní sklo.

Svatá Kateřina: někdejší královácká rychta, založena na zemské obchodní stezce spojující Čechy s Bavorskem. První zmínky jsou z roku 1604.

Špičák: středisko zimní rekreace 2 km od Železné Rudy, leží v sedle stejnojmenné hory (1202 m n. m.), sjezdové tratě různé obtížnosti, lyžařské školy, sportovní hala, tenisové kurty, první hotely na Šumavě (1877).

Týnec: barokní zámek z 20. let 18. století. Nepřístupný.

Velké javorské jezero (Großer Arbersee) - SRN: JV od Velkého Javoru, obklopeno nádhernými lesy (934 m n. m., 4,5 ha). U jezera je chata a parkoviště. Nedaleko Pohádkový les (Märchenwald) s pohádkovými postavami v životní velikosti.

Železná Ruda: nejnavštěvovanější šumavské středisko.


[Domovská stránka Nýrska | Domovská stránka Zelené Lhoty | Národní park Šumava]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.