Velké javorské jezero

(Großer Arbersee) - SRN


Charakteristika

Je nejníže položeným šumavským jezerem - 934 m n. m. a jeho kar je vyhlouben v rule. Plocha je 7,71 ha, jeho největší hloubka dosahuje 16 m. Jezero je odvodňováno do Dunaje Javorským jezerním potokem (Arber Seebach) a Řeznou.

Nejstarší zmínka

Pravděpodobně nejstarší zmínku o tomto jezeře obsahuje darovací listina Konráda II. Güntherovi, představenému kláštera v Rinchnach. Značná část pohraničního lesního území tím připadla tomuto klášteru. Hranice byly vedeny právě podle jezera ... per descentum Regin fluminis, et sic sursum...

Zakreslení na mapách

Poprvé se na mapách objevuje beze jména v podobě kruhu na mapě F. Apina na jih od hory Aetwha mons. Po jednom a půl století je zakresleno ve tvaru čtverce na Müllerově mapě v sotva poloviční velikosti Malého javorského jezera. Teprve v první polovině 19. století se Velké javorské jezero začíná vyskytovat v odborné a turistické literatuře.

Tragická událost

2. července 1898 se zde stalo neštěstí. Při čištění husté spleti vodních rostlin dynamitem, aby nepřekážela plavbě lodiček, jedna dynamitová patrona spuštěná z lodi vklíněná bez povšimnutí mezi články lodního řetězu vybuchla. Dva dělníci byli těžce zraněni, třetí na místě zabit.

Současnost

V dnešní době stojí na hrázi jezera velký hotel s restaurací a prodejem suvenýrů, po jezeře brázdí kolesové loďky na nožní pohon. Kolem jezera je upravená stezka s pramenem pitné vody. U autobusového parkoviště je vstup do Pohádkového lesa (Märchenwald), což je atrakce pro děti s pohádkovými postavami v životní velikosti.
Podél Velkého javorského jezera vede silnice s rozlehlým parkovištěm, což velmi zpřístupní návštěvnost.

[Bavorská Ruda | Národní park Šumava | Šumavská jezera]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.