Copyright

Okolí Srní

Šumava


Alžbětín: osada pojmenovaná po Alžbětě z Hafenbrädlu, produkující v letech 1744 - 1889 zrcadlové sklo.

Annín: v 18. století zde vznikla proslulá sklárna, dnes je zde brusírna olovnatého křišťálu.

Antýgl: rekreační středisko v údolí řeky Vydry. První zprávy jsou z doby krátce po roce 1500. V 2. polovině 16. stol. zde bývala huť na výrobu dutého skla. Místo bylo pojmenováno podle německého výrazu pro sklárnu o jedné vaně v nářečí (ein Tiegel - an Tigel).

Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda) - SRN: oblíbené letovisko, klimatické lázně a středisko zimních sportů u hranice s Českou republikou.

Čeňkova pila: na počátku 19. století zde vznikla pila, kterou postavil na soutoku Křemelné a Vydry pražský obchodník s dřívím Čeněk Bubeníček.

Debrník: zámeček postaven r. 1779 pro Alžbětu z Hafenbrädlu.

Dlouhá Ves: zámek ze 17. století, barokní sýpka z roku 1718. Typická ulicová zástavba domků pro dělníky z první poloviny 19. století.

Gerlova huť: bývalá sklářská huť založená 1693 a pojmenovaná po zakladateli.

Großer Arber (Velký Javor) - SRN: nejvyšší hora Šumavy (1457 m n. m.).

Hartmanice: horské městečko na svahu hory Hamižné. Původní osada vznikla na zemské stezce vedoucí z Bavorska do Čech v místech, kde se vybíralo clo. Od 14. století tu probíhala těžba zlata.

Javorná: Po dobu trvání králováckých rychet nejvíce sedláků z Javorné bylo zvoleno vrchním rychtářem Královského hvozdu, kostel sv. Anny (1721) s dvěma věžemi v průčelí, krytými šindelem.

Kašperk: gotický hrad postaven jako vojenský, k ochraně stezky, při níž se těžilo zlato. Bylo to po roce 1356 císařem Karlem IV. Dnes zřícenina.

Kašperské Hory: město vzniklé jako hornická osada v 13. století. Od roku 1584 královské horní město. Ve městě muzeum Šumavy zaměřené na sklářství, hornictví a přírodu.

Kepelské mokřady: přírodní rezervace (68 ha) s výskytem orchidejovitých rostlin a čolka horského.

Klášterský Mlýn: bývalá sklárna u Rejštejna, zřízena v roce 1836 a vyhašena v roce 1947.

Královský hvozd: tímto názvem byl od 14. století označován ochranný územní pás podél jz. hranic Čech a tvořil oblast zabraňující vpádu nepřátel. Natrvalo připojil toto území k Čechám Přemysl Otakar II. roku 1273 a od této doby se Královský hvozd dostával jakožto majetek panovníkův ve formě zástav v držení nejbohatších šlechtických rodů. Královskému hvozdu dominují vrcholy: Jezerní stěna (1343 m n. m.), Svaroh (1334 m n. m.), Kokrháč (1230 m n. m.) a Ostrý (1292 m n. m.).

Laka: jezero ledovcového původu.

Pamferova huť: skelná huť vyrábějící v letech 1783 - 1893 solinové sklo.

Pancíř: vrch s rozhlednou (1214 m n. m.).

Prášilské jezero: ledovcové jezero.

Prášily: původně sklářská osada, papírna dodávající papír pro prezidentskou kancelář (vyhořela 1933), za "první republiky" významné turistické centrum (srovnáváno s krkonošským Špindlerovým Mlýnem), v letech 1945 - 1991 téměř zničeno armádou.

Rejštejn: ve 13. století to byla rýžovnická osada, později se zlatými doly. Od roku 1584 královské horní město. V 17. století sklářství zachránilo město před úpadkem způsobeného skončením těžby.

Sušice: město na řece Otavě, založené původně jako osada při rýžování zlata kolem roku 790. Od roku 1273 patřilo město českému králi Přemyslu Otakaru II. V 19. století v zavedena výroba zápalek (nejstarší v Čechách) zdejším rodákem Vojtěchem Scheinostem.

Svatobor: vrch ve Svatoborské vrchovině. Je výraznou dominantou širokého okolí, s dvěma věžemi.

Velhartice: hrad založen při říčce Ostružné počátkem 14. stol. - sídlo pánů z Velhartic, hlavní palác je spojen s hranolovou věží mohutným mostem, část zříceniny je přístupná. V podhradí je městečko založeno rýžovníky zlata, kostel Nanebevzetí Panny Marie - románská stavba z r. 1240.

Vchynicko-tetovský plavební kanál: umělý vodní tok o délce 14,4 km.

Železná Ruda: nejnavštěvovanější šumavské středisko.


[Domovská stránka Srní | Národní park Šumava]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.