Antýgl

Pohled na dvůr Antýgl od Vchynicko-tetovského plavebního kanálu


Vznik

V letech 1523 - 1815 stávala v Antýglu malá sklárna na duté sklo a pateříky (skleněné kuličky pro růžence), založená Janem Fuchsem ze Svojše. Zpočátku měla jen jednu pánev (ein Tiegel - an Tigel). Usedlost patřila ke stodůlecké královácké rychtě. V pozdějších dobách je zde i zájezdní hostinec.

Charakteristika

Dvorec tvoří skupina roubených i zděných stavení. Skládal se z vlastní chalupy, podružského domku, stodoly a kaple. Celá stavba je typicky šumavská (rozlehlá). Stavení je na šířku dvoutraktové (vedle jizby se dvěma okny je menší místnost s jedním oknem), má polovalbové šindelové střechy, široké nízké štíty s vyřezávanými obrazci v bednění nebo se skládanou okenicí. Zvonička a kaplička, je typická pro královácké dvorce. Vikýřům tvaru, jaký je právě na Antýglu, se říká volská oka.

Antýgl dnes

Dnes na Antýglu naleznete krásné autotábořiště, parkoviště, občerstvení a prodej potravin. Otužilejší se mohou vykoupat v mělké, peřejnaté Vydře a ostatní projít stezkou Povydří. Horská řeka Vydra protéká totiž v těsné blízkosti stavení a tábořiště. Nedaleko proti proudu řeky naleznete odtok do Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, při němž vede stezka.

[Srní | Národní park Šumava | Lokalizace na mapě Srní | Lokalizace na mapě Šumavy]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.