Copyright

Svatobor

Věž na Svatoboru


Charakteristika

Svatobor je vrch (845 m n. m.) 3 km západně nad Sušicí, ve Svatoborské vrchovině. Je výraznou dominantou širokého okolí, s dvěma věžemi - rozhlednou a retranslační televizní věží (75 m vysokou). Složen je z rulovitých hornin, zalesněný a rozložitý. K městu Sušice je ostře spadající, mírnější je k západu.

Historie

Na úpatí Svatoboru byly objeveny stopy polozahloubené chaty ze střední doby kamenné (10 000 - 8 000 let před n. l.) o rozměrech asi 4,5 × 3 m. V ní byl nalezen větší počet kamenných štípaných nástrojů. Rekonstrukci této chaty můžete spatřit v expozici muzea v Sušici.

Pod Svatoborem jsou i objevy pohřebiště původní slovanské osady Sušice, datované nálezem denáru z doby Vratislava I. (1061 - 92). Inventář obsahoval také perly, jež se v Čechách vyskytovaly poměrně zřídka a jsou dokladem rozvinutých obchodních kontaktů.

V minulých dobách byl Svatobor opředen mýtem pravěkého hradiště a obětiště (vedl k tomu název vrchu a náhodně nalezený středověký svícen, považovaný za staroslovanského bůžka).

Rozhledna

Rozhledna je vysoká 31 m a pochází z roku 1935 podle návrhu arch. Houry. Tehdy byla postavena za 3 měsíce. U její paty leží turistická chata KČT, která byla dostavěna roku 1936.
 Otevírací doba:
 -----------------------
 denně    10 - 18 hod

 Vstupné:
 -----------------------
 dospělí     5,- Kč
 děti       3,- Kč
 děti do 6 let  zdarma

 Tel.: 0187 - 523 381

Výhled

Kruhový rozhled z věže naskýtá pohled na:
  SV - severovýchod
 1. zřícenina hradu Rabí
 2. Prácheň
 3. na obzoru Středočeská vrchovina
  JZ - jihozápad
 1. Sokol
 2. hřeben s Pancířem a Můstkem
 3. Jezerní stěna a Velký Javor
  JV - jihovýchod
 1. Sedlo
 2. zřícenina hradu Kašperk
 3. Ždánov a Javorník

[Domovská stránka Sušice | Historie Sušice]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.