Vchynicko-tetovský plavební kanál

Plavební kanál


Význam

Ve své době to bylo nejenom technicky významné dílo, ale i zařízení, které otevřelo pro lesní hospodářství stovky hektarů těžbou dosud nedotčených lesů Šumavy. To bylo zvláště důležité po lesní kalamitě koncem 18. století, jíž padly za oběť tisíce stromů. Tím se také zajistila velká část palivového dříví pro Prahu.

Vznik

Tento umělý vodní tok (jako spojnice Vydry a Křemelné obcházející nesplavný úsek Vydry pod Antýglem) byl postaven v létech 1799 - 1801 švancenberským inženýrem Josefem Rosenauerem. Jeho začátek je na Vydře pod bývalým Tetovem. Délka kanálu je 14,4 km, výškový rozdíl je 190 m, místy je až 5 m široké koryto, částečně vyzděné.

Využití

Plavilo se v něm metrové dříví do Sekerského potoka a dále říčkou Křemelnou do Vydry u Čeňkovy Pily. Ke svému účelu kanál sloužil ještě počátkem 20. století. Do roku 1958 byl využíván až po Rokytu. Ve třicátých letech 20. století byla z kanálu vybudována odbočka potrubím do nádrže pod Sedelským vrchem nad Srním, odkud voda z kanálu proudí do hydroelektrárny na Čeňkově pile.

Na několika místech po trase kanálu se dochovaly původní klenuté kamenné mosty a na mnoha místech zbytky vyzděného koryta.

Vycházková stezka

Podél plavebního kanálu je Národním parkem Šumava zřízena vycházková stezka.

[ Národní park Šumava | Lokalizace na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.