Čeňkova pila

Obec Čeňkova pila
Obec Čeňkova pila v padesátých letech


Pila na řezání dřeva

Založení pily
Pilu na vodní pohon, zde na soutoku Křemelné a Vydry, postavil pražský obchodník s dřívím Čeněk Bubeníček. Zpracovávala především dřevo z lesních kalamit v letech 1863 a 1870, které sem bylo dopravováno Vchynicko-tetovským plavebním kanálem vybudovaným v letech 1799 - 1801.

Návštěva Bedřicha Smetany
V létě roku 1867 sem zavítal na návštěvu k majiteli pily Bedřich Smetana, v doprovodu dirigenta Národního divadla M. Angerem a vychovatelkou Bubeníčkových dětí L. Procházkovou. Každý z návštěvníků zde zasadil smrček. Dnes proto můžete poblíž douglasky spatřit mohutný Smetanův smrk.

Modernizace pily
V roce 1908 byla pila modernizována a byla zde instalována tři vodní kola. Dvě poháněla dva druhy katrů pro různé druhy dřeva a třetí sloužilo pro pohon dřevoobráběcích strojů.

Vodní elektrárna Čeňkova pila

Přestavba na elektrárnu
6. 11. 1912 bylo uděleno povolení přestavby pily na vodní elektrárnu. Bylo také vybudováno 3 kV vedení na dřevěných sloupech v délce 8,3 km, které napájelo z elektrárny celé město Kašperské Hory.

Strojovna
Strojní část byla vybavena Francisovou horizontální turbínou firmy J. M. Voith, jejíž parametry byly: hltnost 1,4 m3, spád 10 m, 375 otáček/min. a 125 k. Turbína je umístěna ve zděné kašně postavené vedle strojovny. Kašna má jehlancovitou stříšku s charakteristickou věžičkou.

Strojovna vodní elektrárny Čeňkova pila Strojovna vodní elektrárny Čeňkova pila

Náhon
Původní náhon, z části vyzděný kamennými kvádry, v délce 105 m byl doplněn dřevěnými vantrokami dlouhými 136 m a podepřenými masivními pilíři. Odpadní kanál k soutoku Vydry a Křemelné má délku 14 m.

Dnes
Po napojení Kašperských Hor na síť 22 kV bylo vedení 3 kV zrušeno a vyrobená el. energie se předává elektrárně Vydra, odkud je také celý tento objekt obsluhován.

Celé zařízeni je národní technickou památkou. Tato elektrárna je součástí stálé výstavy, která je umístěna v areálu elektrárny Vydra. Za příznivého počasí se i zde provádí.

Vodní elektrárna Vydra

Výstavba nové hydroelektrárny
Po omezení těžby dřeva význam nedalekého Vchynicko-tetovského plavebního kanálu klesal, proto se hledalo jeho jiné využití. V roce 1937 se začalo se stavbou nové vodní elektrárny Vydra, jež byla po dvou letech uvedena do provozu. Autorem řešení byl Ing. Karel Kosek, který již ve dvacátých letech připravil technické řešení přečerpávací elektrárny pod Černým jezerem.

Technický popis
Voda z kanálu u Mechova (Mosau) se vede podzemním převaděčem (část tlakového potrubí, větší část zděný kanál) o celkové délce 3,2 km do akumulační nádrže u osady Sedlo. Nádrž byla vydudována proto, aby se zde voda mohla v dobách menšího zatížení energetické sítě zadržovat a v dobách špiček pak použít pro výrobu el. energie.

Z nádrže se voda vede potrubím do nedaleké železobetonové věže (zvané "Vodní zámek" - v případě poruchy turbíny je zde možné dálkově z elektrárny přítok vody uzavřít) a dále podzemním potrubím do elektrárny na břehu Vydry. Celkový spád je 240 m, výkon elektrárny 6,4 MW.

Dnes
Dnes je stejně jako elektrárna Čeňkova pila funkční technickou památkou.

Stálá expozice Západočeské energetiky (ZČE)

 1. historie hydroenergetiky na Šumavě
 2. model elektrárny na Černém jezeře
 3. model elektrárny Vydra
 4. model Vchynicko-tetovského plavebního kanálu a přívodního potrubí k elektrárně Vydra
 5. přibližně 30minutový film o Šumavské hydroenergetice
 6. prosklený průhled přímo do strojovny elektrárny Vydra
 7. strojovna elektrárny Čeňkova pila (pouze za příznivého počasí)
Otevírací doba:
----------------------------------------------------------
květen, červen, září, říjen   St, So     9 - 16 hod
červenec, srpen         denně mimo Po  9 - 16 hod
Vstup je ZDARMA. Prohlídka začíná pouze v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin! Je také možné objednat prohlídku pro skupiny na adrese:

Adresa:

Západočeská energetika, a. s.
Rozvodný závod Klatovy
Masarykova 436
339 01 Klatovy 3

Obec Čeňkova pila

V současné době je obec Čeňkova pila rekreační osadou. Toto místo je zároveň východiskem Naučné stezky Povydří a mnoha dalších zajímavých vycházek za krásou šumavské přírody a technickými památkami.

[Srní | Národní park Šumava | Lokalizace na mapě Srní | Lokalizace na mapě Šumavy]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.