Okolí Hartmanic

Kaple Sv. Vintíře
Kaple Sv. Vintíře


Annín: v 18. století zde vznikla proslulá sklárna, dnes je zde brusírna olovnatého křišťálu.

Antýgl: rekreační středisko v údolí řeky Vydry. První zprávy jsou z doby krátce po roce 1500. V 2. polovině 16. stol. zde bývala huť na výrobu dutého skla. Místo bylo pojmenováno podle německého výrazu pro sklárnu o jedné vaně v nářečí (ein Tiegel - an Tigel).

Čeňkova pila: na počátku 19. století zde vznikla pila, kterou postavil na soutoku Křemelné a Vydry pražský obchodník s dřívím Čeněk Bubeníček.

Dlouhá Ves: zámek ze 17. století, barokní sýpka z roku 1718. Typická ulicová zástavba domků pro dělníky z první poloviny 19. století.

Horažďovice: původně trhová osada převzala v létech 1250 - 60 funkci správního střediska po župním hradu Prácheň a roku 1292 byla povýšena na město. Roku 1399 zde bylo poprvé v Čechách užito palné zbraně, tzv. velké pušky, a to při obléhání města Václavem IV.

Hory Matky Boží: osada byla povýšena roku 1522 na město, dva roky po otevření zlatých dolů. Úpadek těžby již v polovině 16. století. Později městečko známo rozšířenou ruční výrobou obuvi.

Hrádek: renesanční zámek z poloviny 16. století s barokními štíty, k němu bylo přistavěno roku 1731 barokní nové křídlo. Špýcharové domy ze začátku 19. století, barokní mlýn.

Javorník: vrch (1089 m n. m.) s rozhlednou z roku 1938. Pod vrcholem je štola ze 16. století, kde se těžil křemen pro Bokbastlovu huť a skelnou huť na Starém Brunstu.

Kaple Anděla strážce: barokní stavba z let 1682 - 83.

Kaple sv. Vintíře - na Březníku (postavena na místě, kde světec roku 1045 zemřel) - bývalé středověké zlatonosné doly na Hamižné hoře v Hartmanicích (naučné místo IUCN v Evropě)
- na Hamižné hoře je státní přírodní rezervace.

Kašperk: gotický hrad postaven jako vojenský, k ochraně stezky, při níž se těžilo zlato. Bylo to po roce 1356 císařem Karlem IV. Dnes zřícenina.

Kašperské Hory: město vzniklé jako hornická osada v 13. století. Od roku 1584 královské horní město. Ve městě muzeum Šumavy zaměřené na sklářství, hornictví a přírodu.

Kepelské mokřady: přírodní rezervace (68 ha) s výskytem orchidejovitých rostlin a čolka horského.

Klášterský Mlýn: bývalá sklárna u Rejštejna, zřízena v roce 1836 a vyhašena v roce 1947.

Královský hvozd: tímto názvem byl od 14. století označován ochranný územní pás podél jz. hranic Čech a tvořil oblast zabraňující vpádu nepřátel. Natrvalo připojil toto území k Čechám Přemysl Otakar II. roku 1273 a od této doby se Královský hvozd dostával jakožto majetek panovníkův ve formě zástav v držení nejbohatších šlechtických rodů. Královskému hvozdu dominují vrcholy: Jezerní stěna (1343 m n. m.), Svaroh (1334 m n. m.), Kokrháč (1230 m n. m.) a Ostrý (1292 m n. m.).

Laka: jezero ledovcového původu.

Nalžovské Hory: název vznikl v roce 1951, kdy byly sloučeny Nalžovy a Stříbrné Hory. Obce se rozrostly dolováním stříbra, cínu a olova po roce 1520. Těžba skončila roku 1898. Zámek v Nalžovech je ze začátku 17. století, upraven empírově a v 19. století doplněn anglickým parkem.

Prácheň: v 10. až 13. století sídlo správy přácheňské župy. V té době zde stával románský hrad a dřevěný kostelík. Hrad zpustl po přenesení zprávy do Horažďovic kolem roku 1250. Po roce 1315 postaven Bavory ze Strakonic gotický hrad s mohutným opevněním. Roku 1558 opuštěn. Dochovaly se torza věže a hradeb se čtyřmi baštami.

Prášilské jezero: ledovcové jezero.

Prášily: původně sklářská osada, papírna dodávající papír pro prezidentskou kancelář (vyhořela 1933), za "první republiky" významné turistické centrum (srovnáváno s krkonošským Špindlerovým Mlýnem), v letech 1945 - 1991 téměř zničeno armádou.

Rabí: zřícenina největšího českého hradu.

Rejštejn: ve 13. století to byla rýžovnická osada, později se zlatými doly. Od roku 1584 královské horní město. V 17. století sklářství zachránilo město před úpadkem způsobeného skončením těžby.

Srní: původně dřevařská osada z počátku 18. století se později stala rozsáhlou farní obcí.

Svatobor: vrch ve Svatoborské vrchovině. Je výraznou dominantou širokého okolí, s dvěma věžemi.

Velhartice: hrad založen při říčce Ostružné počátkem 14. stol. - sídlo pánů z Velhartic, hlavní palác je spojen s hranolovou věží mohutným mostem, část zříceniny je přístupná. V podhradí je městečko založeno rýžovníky zlata, kostel Nanebevzetí Panny Marie - románská stavba z r. 1240.

Železná Ruda: nejnavštěvovanější šumavské středisko.


[Domovská stránka Hartmanic | Národní park Šumava]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.