Hrad Rabí

Erb


Hrad se při pohledu od Otavy mohutně vypíná na vrcholu skalnatého hřebene z krystalického vápence, zatímco ze strany od náměstí není téměř patrný. Patřil v našich zemích největším, nejmohutnějším a nejdokonaleji opevněným hradům.

Historie hradu

První zmínky o hradu jsou ze 14. století. Byl založen patrně některým z potomků Dluhomila - jednoho z předků pánů z Velhartic. Původně to byla vlastně pevná tvrz. Za husitských válek byla oporou katolické strany a roku 1420 ji dobyl Jan Žižka. Hrad byl vypálen, ale znovu obsazen katolíky. Při druhém obléhání roku 1421 dobyl Žižka Rabí znovu a ztratil zde v boji druhé oko.

Majitelé Rabí Švihovští z Rýzmberka byli katolíky, ale jeden z nich, Vilém Švihovský, věrně sloužil králi Jiřímu Poděbradskému. Kolem Rabí vznikl za Švihovských mohutný komplex feudálního majetku, který umožnil dalšímu z majitelů Půtovi Švihovskému (zemřel 1504) rozšířit hrad ve velkolepé sídlo, skvěle reprezentující moc a význam rodu. Půta se jako nejvyšší zemský sudí živě účastnil politického života a učinil Rabí i místem různých jednání a porad. Povýšil také podhradí na městečko. Po jeho smrti se však panství začalo rozpadávat. Majitelé se střídali a hrad pustl. Byl znovu vypleněn za třicetileté války a pak postižen zákazy habsburských panovníků opravovat hrady.

Když pak roku 1708 koupil Rabí kníže Lamberk, byl téměř pustý hrad připojen k panství Žichovice a byl jeho součástí až do roku 1945. Obyvatelé z okolí rozebírali kámen z hradních objektů na stavby svých domků a k ním se připojili i hledači pokladů, kteří hradní zdivo soustavně narušovali. Po vzniku Československé republiky roku 1920 hrad zakoupil KČT (Klub českých turistů) od obce za symbolickou cenu 1 Kčs. Teprve pak byly učiněny kroky k záchraně a restauraci zříceniny. Dnes je Rabí státním hradem.

Popis hradu

Do hradu se vstupuje od městečka z předhradí třemi branami, tvořícími jakýsi dlouhý průjezd od severu. Na severovýchodní straně je vjezd chráněn velkou okrouhlou baštou z doby Půtovy, posílenou na delší straně ještě baštou menší. Copyright Hrad Rabí - letecký pohled Uprostřed na nádvoří je bývalá stáj s kůlnou na postroje, v jihovýchodním rohu tzv. nové pokoje, na západní straně jsou staré pokoje asi z konce 15. stol., obydlí posledních pánů, přebývajících na hradě. U nich je přistavěna vížka, která měla pouze 3 stěny.

Na nádvoří další části tzv. horního hradu vedla zase podobná trojitá brána - průjezd. Zůstaly z ní nepatrné zbytky. První z těchto bran byla nazývána Žižkovou, podle obrazu znázorňujícího druhé dobývání hradu husity a Žižkova neštěstí, které ho při tom postihlo. Na konci průjezdu byla vrátnice. Uprostřed nádvoří horního hradu je dnes již zasypaná studna, jejíž vyhloubení prý bylo dražší než stavba celého hradu. Nejstarší částí je bývaly palác, později velká věž, obklopená parkánem. Vstup do ní nebyl původně v přízemí, ale jako obvykle i u jiných hradů, padacím mostem do druhého poschodí. Je to po Karlštejnu největší obytná hradní věž v Čechách.

Poloha

Zřícenina hradu a obec leží 9 km severovýchodně od Sušice na skalnatém vrchu nedaleko řeky Otavy, ve výšce 478 m n. m.
Návštěvní doba:
------------------------------------------------
duben         So a Ne     9 - 16 hod
květen        So a Ne     9 - 17 hod
červen - srpen    denně, mimo Po 9 - 18 hod
září         So a Ne     9 - 17 hod
říjen         So a Ne     9 - 16 hod
listopad - březen   po dohodě

Vstupné:
---------------------------------
Dospělí          20,- Kč
Děti           10,- Kč
---------------------------------
Příplatky:
- cizojazyčný výklad   50,- Kč 
- cizojazyčný text    20,- Kč
- rezervace        2,- Kč
---------------------------------
Doba prohlídky    cca 90 min.
Hromadným výpravám lze zajistit prohlídku na určitý den a hodinu pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě se správou památkového objektu. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednaným termínem u pokladny objektu, ztrácí tím právo na přednostní prohlídku objektu.
Adresa:
Národní kulturní památka hrad Rabí Rabí 341 61 Tel: 0187 / 962 35

[Domovská stránka CK Retour]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.