Copyright

Okolí Klatov

Šumava


Americká zahrada u Chudenic: chráněný park o výměře 1,9 ha založen roku 1842 hrabětem E. Černínem. Sbírka vzácných dřevin amerického a asijského původu.

Bezděkov: pseudogotický zámek z roku 1855, s nímž tvoří celek empírové budovy hospodářského dvora.

Běhařov: barokní zámek z 18. století upraven v letech 1923 - 27, kdy byl v majetku malíře A. Kalvody. V zahradě plastiky Dívčí akt (J. Štursa).

Bystřice nad Úhlavou: tvrz v padesátých letech minulého století přestavěna na zámek. Raně barokní kaple z roku 1697 na pahorku, pod nímž porazili roku 1467 Klatovští a lid bavorské křižáky.

Hamry: vznikly v 16. stol. jako hornická osada při ložisku železné rudy, která byla hamernicky zpracovávána, v 18. stol. sklářská huť a brusírna, dnes rozptýlená rekreační oblast.

Hojsova Stráž: vznik v 16. stol., sídlo královské rychty, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z 19. stol. na návětrné straně pokryt šindelem, dnes významné rekreační středisko, lyžařské a cyklistické trasy.

Chudenice: původní tvrz z 12. století, sídlo Černínů, byla přestavěna renesančně a roku 1776 přeměněna v barokní zámek. Kostel z 2. poloviny 14. století s gotickými nástěnnými malbami. Roku 1680 zde došlo ke srážce sedláků s vojskem.

Javorná: Po dobu trvání králováckých rychet nejvíce sedláků z Javorné bylo zvoleno vrchním rychtářem Královského hvozdu, kostel sv. Anny (1721) s dvěma věžemi v průčelí, krytými šindelem.

Klenová: hrad z konce 13. století. Vlastnili jej významní majitelé - Přibík z Klenové (husitský hejtman) a Kryštof Harant z Polžic, který se zde narodil.

Nalžovské Hory: název vznikl v roce 1951, kdy byly sloučeny Nalžovy a Stříbrné Hory. Obce se rozrostly dolováním stříbra, cínu a olova po roce 1520. Těžba skončila roku 1898. Zámek v Nalžovech je ze začátku 17. století, upraven empírově a v 19. století doplněn anglickým parkem.

Nýrsko: město na půli cesty z Klatov do Železné Rudy, gotický kostel sv. Tomáše (14. stol.), barokní radnice (1684), výroba brýlí od r. 1895 (podnik Okula) lyžařská sjezdovka s umělou hmotou, koupaliště, autokemping.

Nýrsko - vodní nádrž: přehrada na řece Úhlavě vybudovaná r. 1969 (zásobárna pitné vody pro jihozápadní Čechy), 4 km od Nýrska.

Onen Svět: v osadě byla první sklářská huť v Královském hvozdu, založená r. 1494 Mertlem z Mochova, v 17. stol. zaniklá.

Ostrý - SRN a ČR: hraniční vrch v Královském hvozdu.

Pajrek: zřícenina malého pohraničního hradu, ve 14. stol. založeného a v 16. stol. opuštěného.

Plánice: Rodište Františka Křižíka (1847 - 1941), elektrotechnika a vynálezce. Raně barokní zámek ze 17. století, barokní kostel z roku 1755, postavený podle návrhu K. I. Dienzenhofera.

Švihov: pozdně gotický vodní hrad.

Týnec: barokní zámek z 20. let 18. století. Nepřístupný.

Velhartice: hrad založen při říčce Ostružné počátkem 14. stol. - sídlo pánů z Velhartic, hlavní palác je spojen s hranolovou věží mohutným mostem, část zříceniny je přístupná. V podhradí je městečko založeno rýžovníky zlata, kostel Nanebevzetí Panny Marie - románská stavba z r. 1240.

Zelená Lhota: letovisko v příjemné krajině na svahu Prenetu. První zmínka o obci pochází z roku 1533.

Žinkovy: zámek původně barokní ze 17. století přestavěn pseudogoticky v letech 1897 - 98 a roku 1916. Leknínový rybník s tábořištěm.


[Domovská stránka Klatov | Národní park Šumava]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.