Klatovy

Erb

Vítáme Vás na domovské stránce města Klatovy.


Obsah:
 • Základní údaje
 • Poloha
 • Okolí
 • Národní park
 • Plán města
 • Historie
 • Městský úřad
 • Ubytování
 • Firmy, služby
 • Kultura, památky
 • Turistika
 • Sport
 • Zábava
 • Počasí
 • Pohled na město

  Klatovy byly založeny v létech 1260 - 63 jako královské město Přemyslem Otakarem II. Za husitského hnutí byly baštou táborského svazu měst, po příchodu jezuitů roku 1636 pokatoličtěny. Významným hospodářským a kulturním centrem jsou od 16. století a tento status si dochovaly do dnešních dnů. Historické jádro má gotický půdorys s řadou měšťanských domů často gotického původu, renesančně či barokně upravených. Naleznete i nově opravené zbytky městského opevnění ze 14. a 15. století zesílené baštami a věžemi.

  Symbolem města je pozdně gotická Černá věž s renesanční radnicí, sousedním jezuitským kostelem a za opačným rohem náměstí Bílá věž s farním kostelem. Určitě při návštěvě Klatov nezapomeňte na jezuitskou barokní lékárnu U bílého jednorožce, významnou památku vedenou v seznamu UNESCO. Další neméně zajímavou památkou jsou klatovské katakomby s mumiemi. Dění v Klatovech mapuje Kulturní, společenský a sportovní kalendář akcí.

  Dnes jsou Klatovy okresním městem s 23 000 obyvatel. Leží 45 km jižně od Plzně a 40 km severně od Železné Rudy (hranice se SRN).


  Chcete pomoci lesoparku na Klatovské hůrce?

  Městská rada uložila odboru zemědělství a životního prostředí zabývat se rekonstrukcí cest v lesoparku na Hůrce. Protože jsem byl iniciátorem této akce, obracím se na všechny znalce Hůrky, aby přispěli svými návody.
  Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Míka, Tyršova 297, Klatovy telefon zam.: 23262, tel. privat : 20195

  [Domovská stránka CK Retour | Další města]

  Copyright © 1996 - 1998, Retour
  Všechna práva vyhrazena.