Katakomby

v Klatovech

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, pod nímž se katakomby nacházejí

Vznik

Katakomby vznikly při stavbě jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce v letech 1656 - 1675, jako místo pro pohřbívání duchovních a zároveň také jako úkryt při napadení města nepřítelem. Stavbu vedl stavitel jezuitského řádu Jan Dominik Orsi.

Pohřbení

Do vestavěné krypty byli pohřbíváni především rektoři a učitelé jezuitské koleje. První pohřby se datují kolem roku 1676 a prvý zde byl pohřben člen řádu Jan Jahoda, dále Albert Chanovský, matematik Benjamin Schleier, rektor koleje Jan Parubka. Později k nim přibývali i bohatí šlechtici - páni z Klenové a Janovic, Kocové z Dobrše, Příchovičtí, Kolovratové aj. Byli zde pohřbíváni i vysocí důstojníci zdejších posádek a bohatí řemeslníci a měšťané. Posledním pohřbeným byl Antonín Weichs v roce 1783.

Zákaz dalšího pohřbívání

O rok později (1784) císař Josef II. zakázal v kostelech pohřbívat. Celkem zde bylo pohřbeno kolem 200 osob. Do dnešních dnů se zachovalo zhruba 40 těl. Jména pohřbených byla vyrývána do olověných destiček, kterými byly opatřeny původní dubové rakve. Dochovaly se pouze dvě destičky: na rakvi Anežky Příchovické z Příchovic a rektora koleje Josefa Sacsttetera.

Princip přirozené mumifikace

Mrtvá tě la nebyla mumifikována uměle, ale k přirozené mumifikaci docházelo vysušením vzduchu. Vzduch proudí velice důmyslně navrženými vzduchovými kanály - průchody (vyúsťují až na střeše kostela), čímž má vzduch stále stejnou teplotu a vlhkost. Dnes těla váží 8 - 10 kg.

Zkáza desítek mumií

V roce 1937 při přestavbě kostela byla řada průchodů ve sloupech a pilířích, Mumie na kterých spočívá klenba kostela, zazděna a došlo k narušení vzduchového proudění. Pak došlo k následnému napadení mumií plísněmi a hnilobou. Původní dubové rakve byly napadeny aktivním červotočem. Většina těl podlehla zkáze a musela být pohřbena na hřbitově.

K této zkáze přispěla i vysoká návštěvnost katakomb a vandalismus. K nápravě stavu byly učiněny první kroky vlastně až v roce 1963, kdy nájemní smlouvou tehdy Osvětová beseda Klatov převzala katakomby do své správy.

Otevírací doba:
--------------------------------------------------------
říjen - duben    So, Ne Po    9 - 12, 13 - 16 hod
květen - září    denně mimo Po  9 - 12, 13 - 17 hod
děti do 10 let:   vstup pouze v doprovodu dospělých
--------------------------------------------------------

[Klatovy | Historie Klatov | Lokalizace na mapě | Jezuitský kostel]

Copyright © 1996 - 1998, Retour a Protiva
Všechna práva vyhrazena.