Děkanský kostel Narození Panny Marie

v Klatovech

Kostel

Stavební vývoj

Děkanský kostel Narození Panny Marie měl tři hlavní etapy stavebního vývoje.
  1. Ze 13. století pochází zdivo střední části a lodi.
  2. Ve 14. a 15. století vznikla část chórová.
  3. Teprve z let 1550 - 1560 je klenutí lodi, empora, boční portály a některé části oken (jejich autorem je domácí mistr Antonín Salnellyn).

Barokní úpravy

V roce 1692 bylo barokně upraveno průčelí kostela podle návrhu M. A. Gilmettiho. Výzdoba kostela je jednoduchá jako u většiny gotických památek v těchto oblastech.

Interiér

V lodi jsou malby z 15. století a cínová křtitelnice z roku 1526. Malíři obrazů byli Ignác Raab (1747) a J. Ries (1745).

Restaurování

Kostel byl restaurován na počátku 20. století architektem Fantou.

Bohoslužby


[Domovská stránka Klatov | Historie Klatov | Lokalizace na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.