Vycházková trasa podél

Vchynicko-tetovského plavebního kanálu

Plavební kanál


Zajímavost

K zajímavostem Srní patří technická památka Vchynicko-tetovský plavební kanál. Není jen historickou památkou, ale pro svou pestrou faunu a flóru byl právem zvolen vycházkovou trasou.

Fauna a flóra

Podél plavebního kanálu, který měří 14,4 km, se vyskytuje řada vzácných chráněných druhů rostlin. V blízkém okolí kanálu roste především prha arnika, rosnatka okrouhlistá, jalovec obecný, jeřábník oranžový a další. Při troše štěstí zde můžete spatřit skvost šumavské fauny - ledňáčka říčního.

[Domovská stránka Srní | Národní park Šumava | Lokalizace na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.