Naučná stezka Povydří


Svůj název získala podle řeky Vydry, neboť vede v celé délce jejím půvabným údolím od Čeňkovy pily po Antýgl.

Fauna a flóra

Rostlinný kryt Povydří je zastoupen mnohými cennými rostlinami. Z nich můžeme jmenovat alespoň prhu chlumní, plavuň vidlačku, kapradinku skalní, z teplomilnějších rostlin zde spatříme lýkovec jedovatý a lilii zlatohlavou.

Zvířenu Povydří zastupují vzácné zbytky severské fauny, např. ořešník kropenatý, jeřábek lesní a jiné druhy.

Zajímavosti

Cestou z Čeňkovy pily nás upoutá v řečišti tabulový, nápadně velký balvan, zvaný kamenný stůl. Asi o 3 km dále proti proudu pravého přítoku Vydry dojdeme k rozložitému dřevěnému stavení, které nese název Buchingrův dvůr. Jedná se o jednu z bývalých drobných šumavských skláren. Pod Turnerovou Chatou jsou příkré svahy pokryté balvanitými poli nazvanými kamenná moře.

V okolí Turnerovy chaty se vytvořily v řečišti zajímavé útvary v kamenných podložích - obří hrnce. Vznikly za zvýšeného stavu vody protékající mezi balvany a vytvářejících vodní víry, které pomocí unášeného materiálu vymílají otvory v balvanech a skalním podkladu.

V nejdivočejší části Povydří mezi Turnerovou a Hálkovou chatou lze vidět tři balvany, pojmenované Baba, Panna a Mnich.


[Domovská stránka Srní | Národní park Šumava]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.