Znak Vatikánu

Bohoslužby, poutě a procesí

v regionu Šumavy

Znak Vatikánu
Procesí


Bavorská Ruda (SRN)
Čachrov
Frymburk
Hamry
Hartmanice
Hojsova Stráž
Horní Vltavice
Husinec
Kašperské Hory
Klatovy
Kvilda
Nýrsko
Plánice
Prachatice
Rejštejn
Srní
Stachy
Strážov
Sušice
Vacov
Vimperk
Volary
Zdíkov
Zelená Lhota
Železná Ruda

Na začátekBavorská Ruda

Kostel sv. Jana Nepomuckého (lokalizace na mapě)
 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí           7:10
 Úterý a středa       19:00
 Čtvrtek, pátek a sobota   7:10

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle       9:00 a 19:00

Na začátekČachrov

Kostel sv. Václava v Čachrově
 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           11:15
Pouť - 28.9., zasvěcena sv. Václavovi, 16.5. zasvěcena sv. Janu Nepomuckému (Čachrov)

Pouť - 26.7., zasvěcena sv. Anně (Javorná)

Pouť - 26.7., zasvěcena sv. Anně (Kunkovice)

Posvícení - třetí neděle v říjnu, Havelské posvícení


Na začátekFrymburk

Kostel sv. Bartoloměje
 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           9:45


Na začátekHamry

Kostel Bolestné Panny Marie (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 --------------------------------
 Druhá neděle v měsíci    9:45
Pouť - 15.8., zasvěcena sv. Marii

Procesí - 11.7., vysvěcení kaple


Na začátekHartmanice

Kostel sv. Kateřiny (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Čtvrtek          18:00

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           18:00
Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě (nedaleko Hartmanic) výroční bohoslužby

Pouť - poslední týden v měsíci listopadu, zasvěcena sv. Kateřině (Hartmanice)

Pouť - druhý týden v měsíci červnu, zasvěcena sv. Antonínu (Kundratice)

Pouť - první týden v měsíci červnu, ke kapli sv. Vintíře na Březníku (Dobrá Voda)


Na začátekHojsova Stráž

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 -----------------------------------------------
 Čtvrtá neděle v měsíci (pouze v létě)   9:45

Na začátekHorní Vltavice

 Mše svatá
 --------------------------------------
 1., 3. a 5. neděle v měsíci   16:00

Na začátekHusinec

 Pouť - 5. - 6. 7. slavnosti Mistra Jana Husa, jejichž tradice sahá až do roku 1869.


Na začátekKašperské Hory

Děkanský kostel sv. Markéty

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Středa           18:00
 Pátek           18:00

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           10:30
Hřbitovní kostel sv. Mikuláše

Hřbitovní kaple sv. Anny

Poutní kaple Panny Marie Sněžné

Kaplička u Harantů, barokní

Pouť - první neděle v měsíci srpen, pouť Panny Marie Sněžné


Na začátekKlatovy

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           8:30
Děkanský kostel Narození Panny Marie (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 --------------------------------
 Denně           18:00
Pouť - druhá neděle v měsíci červenec


Na začátekKvilda

Kostel sv. Štěpána
 Mše svatá
 --------------------------------
 Druhá neděle v měsíci   14:00

Na začátekNýrsko

Gotický farní kostel sv. Tomáše (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí, středa, pátek   18:30
 Sobota           7:00

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           8:00
Pouť - první neděle v měsíci červenec, zasvěcena sv. Tomáši

Pouť - 26.7., zasvěcena sv. Anně (Dešenice)

Pouť - 12.9., zasvěcena sv. Marii (Milence)

Pouť - poslední neděle v měsíci červen, zasvěcena sv. Janu Křtiteli (Janovice n. Úhlavou)

Posvícení - třetí neděle v měsíci říjen, Havelské posvícení


Na začátekPlánice

Kostel sv. Blažeje

 Bohoslužba slova
 ------------------------------------
 Pondělí  7:00 (léto), 8:00 (zima)
 Středa  17:30 (léto), 16:00 (zima) 
 Pátek   17:30 (léto), 16:00 (zima) 

 Mše svatá
 -----------------------------------
 Neděle             7:45


Na začátekPrachatice

Kostel sv. Jakuba

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí, středa, pátek   18:00

 Mše svatá
 --------------------------------
 Čtvrtek, neděle   7:30 a 18:00

Kostel sv Petra a Pavla

Kaple sv. Patriarchy


Na začátekRejštejn

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí          17:00

 Mše svatá
 --------------------------------
 Sobota           17:00

Na začátekSrní

Kostel Nejsvětější Trojice (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           15:00
Pouť - 15.8., první sobota po datu, Nanebevzetí Panny Marie


Na začátekStachy

Hřbitovní kostel Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           10:00
Pouť - 7. července


Na začátekStrážov

Kostel sv. Jiří

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           10:15
Pouť - 4. neděle v dubnu zasvěcena sv. Jiří

Pouť - 2. neděle v září zasvěcena Nanebevzetí P. Marie


Na začátekSušice

Kaple Anděla strážce (lokalizace na mapě)

Kostel Panny Marie (lokalizace na mapě)

Kostel svatého Felixe (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí až pátek      8:00
 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           17:15
Kostel svatého Václava (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí až pátek      18:00
 Sobota           17:15
 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           8:30
 Dětská mše
 --------------------------------
 Neděle           9:45
Pouť - 10.8., zasvěcena sv. Vavřinci (Hrádek u Sušice)

Pouť - 25.7., v neděli po datu, zasvěcena - sv. Jakub Větší (Kolinec)

Pouť - první neděle v září, se mší u kaple Anděla strážce


Na začátekVacov

Kostel sv. Mikuláše

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Středa           17:30
 Pátek           16:30

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           11:00
Pouť - se slaví počátkem srpna


Na začátekVimperk

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle        8:00, 18:00

Na začátekVolary

Kostel sv. Kateřiny

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           9:00
 Pondělí, pátek, sobota   18:00

Na začátekZdíkov

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           18:00
Pouť - 8. září Kaplička U lizu

Pouť - 15. září v obci


Na začátekZelená Lhota

Kostel sv. Wolfganga (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 ---------------------------------------------
 První, třetí a pátá neděle v měsíci   9:45

Na začátekŽelezná Ruda

Kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Čtvrtek          19:00

 Mše svatá (s nedělní platností)
 --------------------------------
 Sobota
  v létě          18:00
  v zimě          16:00
Pouť - první sobota v měsíci září, zasvěcena Panně Marii Pomocné z hvězdy

Procesí - první sobota v měsíci září, zasvěcena Panně Marii Pomocné z hvězdy, poslední sobota v měsíci září, po křížové cestě ke kapli sv. Anny na Hladovém vrchu


[Domovská stránka CK Retour]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.