Kostel svatého Václava

v Sušici

Kostel


Původem gotický kostel, založený patrně ve 13. století. Dnešní stavba vznikla brzy po dostavění městských hradeb. Je bazilikálního typu, s převýšenou hlavní lodí (dispozicí blízký hlavnímu kostelu v Horažďovicích).

Tento kostel byl postaven vedle románské nebo románsko-gotické kaple (dnes sakristie, na jejíž severní straně je zbytek raně gotického hrotitého ostění).

Byl zbarokizován po požáru v roce 1707 (zbylá věž byla zvýšena roku 1773 domácím mistrem J. Mirwaldem), regotizován byl v létech 1884 - 85 a nově opravován v létech 1982.

Osy presbytáře a hlavní lodi svírají tupý úhel. Západní průčelí je upraveno novogoticky.

Bohoslužby


[Domovská stránka Sušice | Historie Sušice | Lokalizace na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.