Kostel svatého Vavřince
a dominikánský klášter

v Klatovech

Exteriér

Vznik

V těsné blízkosti kostela sv. Vavřince stával dominikánský klášter, který si ze své původní podoby nezachoval do dnešních dob zhola nic. Klášter s kostelem byly postaveny ve 14. století, ale vypleněny za husitských válek roku 1419.

Obnova

V pobořených budovách zřídila obec sýpky a klášter byl obnoven až po třicetileté válce. Znovu však vyhořel roku 1689 a až v létech 1694 - 1707 byl definitivně dokončen v barokním slohu M. A. Gilmettim. Klášter byl roku 1786 zrušen a objekt předán k užívání gymnáziu, kostela se užívalo jako skladiště. V roce 1866 byl chrám obnoven.

Bohoslužby


[Domovská stránka Klatov | Historie Klatov | Lokalizace na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.