Malé javorské jezero

(Kleiner Arbersee) - SRN


Charakteristika

Jezero vyplňuje pánev v rulové hmotě severního svahu Malého Javoru. Hladina je ve výši 925 m n. m. Maximální hloubka činí 12 m. Voda je odváděna Jezerním potokem (Seebach) do Bílé Řezné (Weisser Regen) vlévající se do Černé Řezné (Schwarzer Regen).

Proměnlivost vodní plochy

Velkou zajímavostí je proměnlivost jeho vodní plochy, která se na rozdíl od ostatních jezer vlivem jeho polohy značně měnila. Při stavu 50 cm nad nejnižším stavem vody má plochu 27 300 m2, na níž plují pohyblivé ostrůvky. Dno jezera je rašelinné.

První zmínka

První zmínka o jezeře, zatím bez názvu, je v darovací listině císaře Konráda z r. 1029, která se týká také Velkého javorského jezera. Další zpráva se vyskytuje až v 16. století u Aventina a v díle Filipa Apiana, který 1554-1563 na základě vlastního měření vypracoval mapu Bavorska spolu s doprovodným textem. Na katastrální mapě z r. 1842 se u jezera poprvé vyskytuje název "Kleiner Arbersee".

U tohoto jezera bylo jako u prvního postaveno první stálé obydlí.


K Malému javorskému jezeru se nejrychleji dostanete po červené značce z parkoviště v Brennes (SRN).

[Domovská stránka Bavorské Rudy | Národní park Šumava | Šumavská jezera]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.