Informace
Chorvatsko
Itálie
Řecko
Aerobik
Cyklistika
Dětske tábory
Šumava
Alpy
Kontakt


SLEVY PLATNÉ PRO ZÁJEZDY DO ITÁLIE A CHORVATSKA

SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI

Neodkládejte rezervaci svého zájezdu na poslední chvíli, ta nejzajímavější místa jsou vyprodána jako první. Rezervujte včas a se slevou!
Platí při závazné objednávce zájezdu a 50 % úhradě ceny.
do 28.2.2001: SLEVA 7 % Z CENY POBYTU
do 31.3.2001: SLEVA 5 % Z CENY POBYTU


SLEVA PRO DĚTI

DOPRAVA PRO DÍTĚ ZDARMA

Platí při rezervaci zájezdu do 31.1.2001.

DOPRAVA PRO DÍTĚ SE SLEVOU
500,- Kč
Platí při rezervaci zájezdu do 28. 2.2001.
Uvedené slevy platí pouze pro jedno dítě do 15 let na apartmán nebo pokoj. Další slevy na pobyty pro děti najdete v ceníku u jednotlivých zájezdů. U všech hotelů i apartmánů je dítě do 2 let zdarma bez nároku na jakékoliv služby (při obsazení všech pevných lůžek).

SLEVA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

Jsme připraveni Vám předložit na základě Vašeho požadavku programy na pobytové i poznávací zájezdy po celé Evropě. U všech vypsaných nabídek lze upravit program, trasu, termíny apod. Skupinám nad 15 osob poskytujeme slevy 5 - 15 % ze základní ceny zájezdu (podle počtu osob, termínu a oblasti). Skupina 40 osob dostane 1 - 2 místa zdarma pro vedoucí a organizátory zájezdu.

SLEVA PRO SENIORY Každý klient nad 60 let obdrží 3 % z ceny pobytu.

SLEVA PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
3 % z ceny pobytu Platí pro ty, kteří se zúčastnili zájezdu do Chorvatska nebo Itálie od CK TEMPO TOURS v roce 1999 nebo 2000.
Uvedené slevy se nesčítají (mimo slevy za včasnou rezervaci a slevy pro děti).

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (pojištění proti úpadku CK)
Všechny ceny obsahují zákonné pojištění proti úpadku CK. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi pojištěnému CK právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniční zpět do ČR, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil. Název pojišťovny bude sdělen zákazníkům po jednáních s pojišťovnami v zákonném termínu, tj. nejpozději do 31.3.2001.


GARANCE CENY

Ceny zájezdů uvedené v tomto katalogu jsou závislé na kurzu koruny a na ceně pohonných hmot v době vydání. Nezmění-li se kurz koruny a ceny pohonných hmot o více než 10%, garantujeme Vám, že naše kancelář nebude ceny zvyšovat a případné ztráty bude kompenzovat z vlastních zdrojů. Pokud dojde k nadlimitnímu poklesu kurzu české koruny (popř. zvýšení cen pohonných hmot), budeme nuceni upravit cenu zájezdu v závislosti na těchto změnách.

POJIŠTĚNÍ smluvní s Česko-rakouskou pojišťovnou v naší nabídce.

Úrazové pojištění včetně odpovědnosti:
součástí je pojištění pro smrt úrazem, pojištění pro případ trvalých následků úrazu a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě na zdraví nebo majetku.
Cena základního pojištění: dospělá osoba 48,-Kč/8 dní dítě do 15 let 24,-Kč/8 dní
Pojištění léčebných výloh včetně asistenčních služeb: zahrnuje náklady za ambulantní a nemocniční ošetření, léky na základě lékařského předpisu, ošetření zubů atd. Asistenční služby zajistí dopravu nebo převoz do nemocnice, dopravu do vlasti atd.
Cena pojištění léčebných výloh: dospělá osoba 144,-Kč/8 dní dítě do 15 let 72,-Kč/8 dní. Pojištění nákladů spojených se zrušením cesty: pojišťovna hradí 80 % skutečně vzniklých nákladů v případě, že je pojištěný nucen vrátit zájezd z vážných důvodů (nemoc, úmrtí v rodině - vše musí být řádně dokladováno).
Cena pojištění na storno:
65,-Kč z každých započatých 2500,-Kč celkové ceny zájezdu. Pojištění na storno musí být uzavřeno v kombinaci se základním pojištěním. Podrobné informace obdržíte v kanceláři TEMPO TOURS. DOPORUČUJEME!!!

DELEGÁT A PRŮVODCE

V každém pobytovém místě, pokud není uvedeno jinak, je k dispozici stálý delegát, který organizuje ubytování, informační schůzky, poskytuje pomoc při onemocnění, úrazu apod. Všichni delegáti v pobytových místech mají v dané destinaci na starosti několik ubytovacích objektů, z toho důvodu není možné, aby Vás jednotlivě navštěvovali ve Vašich ubytovacích zařízeních, proto sledujte termíny informačních schůzek, které budou vyvěšeny na místě určeném delegátem. V průběhu dopravy u autokarových zájezdů vykonávají funkci technického doprovodu po cestě většinou řidiči autokarů.

UBYTOVÁNÍ
Podle mezinárodních zvyklostí musí být pokoje a apartmány opuštěny v den odjezdu zpravidla do 10,00 hod., nastěhovat se v den příjezdu je možné obvykle nejdříve po 14,00 hod. Tím je zajištěn dostatečný čas na úklid pokoje, event. apartmánu, proto Vás prosíme o pochopení při sobotních výměnách. V jednotlivých případech se řiďte pokyny delegáta.

DOPRAVA

viz. fakultativní příplatky v ceníku u jednotlivých zájezdů. Je zajišťována luxusními i standardními autokary smluvních partnerů TEMPO TOURS. Typ autobusu je u jednotlivých zájezdů uveden v ceníku. Z bezpečnostních důvodů nemohou děti ve věku do 12 let sedět na předních sedadlech, každé dítě starší 2 let musí mít vlastní sedadlo. Všechny autobusy jsou vybaveny klimatizací a videem, luxusní autobusy mají i WC. Během cesty jsou organizovány přestávky na vytypovaných odpočívadlech, zpravidla po 4 hodinách. Během těchto zastávek podávají řidiči teplé i studené nápoje (za poplatek v Kč). Odjezd z ČR do místa pobytu je zpravidla v odpoledních nebo večerních hodinách den před nástupem na ubytování. V den odjezdu z místa pobytu si po vystěhování z pokojů uložte zavazadla dle pokynů delegáta na určené místo, autobus zpět do ČR bude vypraven ve večerních hodinách. Při odjezdech i příjezdech je nutné počítat s možností mimořádného zpoždění, které může být způsobeno silničními kalamitami, zdržením na hraničních přechodech apod., které bohužel dopravce ani cestovní kancelář nemůže ovlivnit.

NENECHEJTE SI ZKAZIT NÁLADU !!

Odlišné zvyklosti různých národů vedou často k drobným nepříjemným situacím, které je třeba brát s nadhledem a tolerancí. Patří k nim především stravování, neboť kuchyně jednotlivých zemí jsou velmi rozdílné a nebudou odpovídat typické české kuchyni. Stejně tak kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, jejich předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i vztahu k životnímu prostředí. I drobný hmyz (komáři) Vám může někdy velmi znepříjemnit pobyt, neboť se v některých obdobích v přímořských oblastech vyskytuje. Také výpadky elektřiny, vody, silniční defekty, drobné krádeže apod., které mohou nastat kdykoliv v běžném životě, Vás mohou potkat i na dovolené. Přejeme Vám, aby Vás nic z uvedených potíží nepotkalo a pokud ano, nezoufejte a udržte si dobrou náladu a nadhled.

PRODEJ ZÁJEZDŮ

Všechny zájezdy si můžete rezervovat v naší kanceláři TEMPO TOURS SUŠICE nebo u provizních prodejců po celé ČR. Rezervace osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu....Vám zajistí:

- pobyty po celé Evropě
- poznávací a pobytové zájezdy pro kolektivy
- letenky
- lodní lístky
- vstupenky
- pojištění
- autobusovou dopravu
- pobyty na Šumavě i po celé ČR
- ubytování pro školy v přírodě
- jednodenní výlety za poznáním i kulturou
- půjčovnu horských kol
- půjčovnu lodí
- půjčovnu lyží
- jízdy na koních
- průvodce

- směnárenské služby


TEMPO TOURS JE AUTORIZOVANÝ PRODEJCE TĚCHTO CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ:

- FISCHER
- ČEDOK
- FIRO TOUR
- GLOBTOUR
- INEX
- EXIM TOURS
- DETUR
- ATLAS
- VTT
- DAEN
- IDEAL TOUR
- ULYSSES T.R.U.S.T.
- AMERICA TOURS
- PRADOK
- ATIS a dalších- prodáváme za stejné ceny jako v uvedených CK
- pohodlně a jednoduše
- vše vyřídíme za Vás
- katalogy u nás k dispozici
- poradíme s výběremInformace Chorvatsko Itálie Řecko Aerobik Cyklistika Dětské tábory Šumava Kontakt