Zámek ve Vimperku

Zámek


Vznik

Vysoko nad městem Vimperk dominuje zámek, jenž vznikl na místě někdejšího hradu, opevněného dvojí zdí a dvojím příkopem, který významně patřil k historii města.

Zámek byl postaven v létech 1622 - 1624 Jáchymem Novohradským z Kolovrat. Na západní straně druhého nádvoří je také tento letopočet uveden spolu s písmeny J. N. z K. Nad těmito písmeny je sám držitel tohoto majetku vyobrazen i se svou chotí v plastickém provedení. Tento majitel však zchudl a musel roku 1630 Vimperk prodat Oldřichovi, knížeti z Eggenberga. Rod Eggenbergů (bavorského původu) vlastnil Vimperk do roku 1719.

Schwarzenberkové

Po vymření tohoto rodu přešlo panství vimperské roku 1719 dědictvím na rod Schwarzenberků. Za knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu byly v létech 1728 - 1734 provedeny větší změny. V traktu proti městu bylo z dlouhé klenuté chodby v I. a II. patře zřízeno 8 pokojů, v přízemí 2 klenuté kůlny a velký roku 1730 malovaný sál vedle bytu hejtmana byl rozdělen na pokoje.

Požár roku 1857

Roku 1857 zámek po úderu blesku vyhořel zámek s divadlem a kaplí. Shořela celá střecha, II. poschodí k městu, obě nároží a část prvního poschodí.

Nynější vzhled

Z této doby také pochází nynější úprava - čtyřhranná věž nad vjezdem měla dříve špičatou střechu i renesanční štít bez balkonu, nyní má vysokou sedlovou střechu. Pod ní je brána do hlavního zámku s padacím mostem. Příkop pod ní je dnes zasypán. Zámek má dvě nádvoří, stavení severně od brány má starší ráz. Na západní straně je kolonáda se vchodem do zadního dvora. Kolovratský trakt (na němž je již zmíněné vyobrazení Jáchyma Novohradského) spojuje se severním traktem zámecká kaple sv. Josefa, která byla po požáru roku 1857 zcela přestavěna.

V někdejší věži severního traktu je malá stará kaple (tzv. evangelická) s křížovým klenutím, na němž se zachovalo vyobrazení 4 evangelistů. V západním nádvoří je Vlčkova věž na jihozápadním rohu. Je zajímavá svým klenutím a abnormálně silným zdivem. Zříceniny bašt a okružní zdi i s Černou věží pod zámkem na Zlaté stezce jsou zbytky původního hradu.

Znárodnění

Zámek byl v majetku Schwarzenberků do poloviny roku 1947, kdy jej znárodněním převzal stát. Dnes se v prostorách zámku nachází městské muzeum.

[Domovská stránka CK Retour | Lokalizace na mapě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.