Muzeum historických motocyklů

v Kašperských Horách


Muzeum je umístěno v jednom z domů v horní části náměstí (poloha na mapě města). Dům pochází z původní zástavby. Byť byla v 50. létech provedena necitlivá přestavba, jsou dochovány původní sklepy se sloupy ze 13. století, v nichž je v současné době sezonní občerstvení. V půdních prostorách, které jsou ukázkou perfektní práce šumavských tesařů, jsou umístěny obě expozice.

Stálá expozice: Historické motocykly

Foto historického motocyklu Muzeum historických motocyklů je největší expozicí svého druhu v České republice.

V současné době vystavuje 60 kusů historických motocyklů, z nichž některé jsou unikáty. Své zastoupení má zde JAWA, ČZ, INDIAN, ARIEL, BSA, FN a mnoho dalších světových značek. Počet vystavovaných exponátů se stále zvětšuje.

Výstava: České hračky

Loutkové divadlo Expozice české hračky je ukázkou vývoje českého hračkářství se zaměřením na současnou produkci, která vychází z dřívějších lidových tradic výroby hraček v Čechách, zejména ve známých střediscích jako je Skašov, Krouna a hlinecko.

Z několika set vystavených exponátů je patrný vývoj české lidové hračky od minulosti až po současnost. Expozice je neustále rozšiřována, a proto nabízí dětem i dospělým ke shlédnutí jedinečnou sbírku.

Otevírací doba:
---------------------------------
1.6. - 30.9.   denně
1.5. - 31.5.   Sobota a Neděle
---------------------------------
 9 - 12 hod, 12:30 - 17:30 hod
---------------------------------

Vstupné:
---------------------------------
Historické motocykly:
• dospělí        20,- Kč
• děti 3 - 12 let    10,- Kč
---------------------------------
České hračky:
• dospělí        10,- Kč
• děti 3 - 12 let    5,- Kč
---------------------------------
Pro hromadné výpravy je možné na níže uvedených telefonních číslech dohodnout návštěvu mimo otevírací dobu.

Adresa:

Muzeum historických motocyklů - fy Bálek
Kašperské Hory
341 92
Tel.: 0187-922 255, 019-798 25 70

[Kašperské Hory | Historie Kašperských Hor | Lokalizace na mapě | Další muzea]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.