Hrad Hus

gotická zřícenina nad Blanicí


Vznik hradu

Stavbu povolil roku 1341 český panovník Jan Lucemburský v místě zvaném "Na Husi". Hrad nesloužil k ochraně blízké Zlaté stezky, ale jako základna nového feudálního panství. Po jeho dokončení zahájili majitelé velkou kolonizaci okolního území a založili mnoho nových osad, jejichž názvy většinou končily německou koncovkou -schlag. Roku 1359 náležela k hradu dvě města a 23 okolních vesnic.

Historie hradu

Později se na něm vystřídalo několik majitelů, až se na počátku 15. století dostal do držení příznivce husitských reforem Mikuláše z Husi. Během husitských válek zůstal hrad bez majitele. Toho využil Habart Lopata z Hrádku, který z něj vybudoval loupežné sídlo, odkud napadal kupce přicházející po obchodní stezce z Pasova do Čech. Škodil tak prachatickým měšťanům a ti společně s Klatovskými a Sušickými v únoru roku 1441 hrad oblehli. Snaha o dobytí nepřinesla úspěch. Na podzim téhož roku požádal Habart o volný odchod pro sebe i svoji družinu a bylo mu vyhověno. Poté byl hrad vydrancován, vypálen a rozbořen, aby se něco podobného už nemohlo opakovat. Díky tomu jsou zbytky poměrně velkého sídla už jen málo znatelné, navíc se časem i nyní postupně zmenšují. Pozornému oku přesto pozůstatky hradeb a věže neuniknou. Hrad byl ze severu chráněn hlubokým příkopem s padacím mostem, z ostatních tří stran obtéká skalní výběžek peřejnatá říčka Blanice.


[Domovská stránka Volar | Domovská stránka CK Retour]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.