Historie Volar

Erb


Vznik města

Poměrně bohatá historie Volar začíná již ve 14. století, kdy vznikly jako místo odpočinku a přenocování soumarů (přepravců, kteří na nákladních koních dováželi sůl a jiné zboží) na Zlaté stezce z Pasova do Prachatic

Název města

Jméno Volary se poprvé objevuje v roce 1359, kdy mezi prachatickými měšťany je uváděn Ondřej z Volar. Nezávislost na šlechtických pánech (Rožmberkové, Eggenberkové, Schwarzenberkové) přinesl Volarům až revoluční rok 1848.

Obyvatelé a obydlí

Obživu obyvatelé hledali samozřejmě především v zemědělství, lesnictví, tkalcovství a ve dřevozpracujících řemeslech. Toto šumavské město bylo po staletí typické svými roubenými nebo poloroubenými domy. To sebou však bohužel přinášelo i značnou řádku požárů. V roce 1863 tak například shořelo 59 domů, škola i kostel. Od roku 1871 byly Volary rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšeny na město.

Volary kdysi...

Slavní rodáci

Hans Schreiber, narozen 25.12.1859 ve Volarech, pocházel z rodiny obchodníka se lnem a plátnem. Pro svůj celoživotní zájem o rašeliniště a pro svá neúnavná bádání pro vědu a kulturu, obzvláště Šumavy, se ani neoženil. Zabýval se plánem na založení Šumavského muzea ve své domovské vlasti, ale tento plán mu nevyšel. H. Schreiber zemřel 8.1.1936 v Českém Krumlově.

Wenzel Draxler, vlastivědný pracovník Šumavy. Působil od počátku školního roku 1899 - 1900 jako ředitel na německé obecné dívčí škole ve Volarech, kde setrval do 31.3.1924. Wenzel Draxler zemřel 1.7.1942.

Město dnes

Město patří k důležitým komunikačním uzlům, neboť jsou křižovatkou silnic Prachatice - silničním hraniční přechodem Strážný (SRN) a Lipenská přehradní nádrž - Volary.

Po otevření hranic se sousedním Bavorskem se Volary staly významným centrem turistického ruchu. Pro návštěvníky jsou zajímavé zejména původní staré dřevěné domy alpského stylu, kterých se do současné doby několik zachovalo. Roubené a poloroubené domy mají podkrovní světnici, v průčelí nejméně tři okenní osy, pavlač v předsazeném štítě a nízkou sedlovou střechu. V jednom z těchto domů je také městské muzeum.


[Domovská stránka Volar | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.