Hrad Kunžvart

Erb


Historie hradu

Historické zprávy o jeho vzniku se nedochovaly. Poprvé je připomínán roku 1359. Sloužil téměř 200 let, v roce 1547 je uváděn jako pustý. V roce 1578 pak požár zničil zastřešení a poškodil i dvě hradní věže. Od té doby objekt postupně chátral a kámen z jeho zdí byl používán na mnohé stavby v okolí.

Původně měl hrad chránit jednu z větví Zlaté stezky, která tudy procházela (do Čech se po ní dopravovala hlavně sůl). Tomu napovídá i dřívější název pevnosti Königswarte (Královská stráž). Počeštěním vzniklo jméno Kunžvart. Název se používal i pro městečko, které teprve zač. 50. let bylo přejmenováno na Strážný. Stavba vyrostla na žulovém skalním bloku, přirozeně chráněném ze tří stran. Dodnes se dochovalo 15 m vysoké torzo centrální hranolové věže z řádkového zdiva.


[Domovská stránka CK Retour]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.