Historie Stožce


Pověst o vzniku Stožce

Pověst vypráví, že na hřebeni na třech skalních trůnech usedli k rokování králové Bavor, Rakouska a Českého království. Divoký prales se svými temnými silami, rozpoutal nepohodu a vypudil královské družiny dolů do údolí. Po velmožích zbyly dodnes hranice tří států.

Počátky osídlení

Člověk se dlouho neodvažoval do hlubokého a často neproniknuknutelného lesa v této části jihozápadní Šumavy. Procházela tady pouze významnou středověkou dopravní tepna - Zlatá stezka. Z obou stran, z bavorské i české právě zde pocestný po ní vystoupil do nejvyšší nadmořské výšky a osvěžoval sebe i své soumary vodou z kamenných koryt na místě, kde v poslední třetině osmnáctého století vznikla obec České Žleby .

K charakteristické tváři této krajiny patří i kamenné hráze, které vznikly úrodňováním nehostinné půdy, pokud se zde člověk chtěl usadit.


[Domovská stránka Stožce | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.