Historie Prachatic

Erb


Vznik osady

Nejstarší písemná zpráva o osadě pochází z roku 1130. Význam města byl těsně spjat s existencí středověké obchodní cesty zlatá stezka, která Prachaticemi procházela.

Vznik města

Na přelomu 13. a 14. století došlo k rozšíření původní osady a založení nového města. V roce 1323 získaly Prachatice rozhodnutím Jana Lucemburského městská práva. Zanedlouho přibyl další důležitý dokument - majestát potvrzující Prachatickým výhradní postavení v obchodování se solí.

Změny v postavení

Doba husitských válek znamenala konec prosperity, spojený s příchodem násilí a zkázy. Rozkvět města nastal opět v 16. století, kdy byly majetkem slavného rodu Rožmberků. Požár města v roce 1507 ve svých důsledcích znamenal i velkorysou přestavbu zničených Prachatic. Ani útrapy třicetileté války se městu nevyhnuly a do 18. stol. vstupovalo velmi chudé a bez důležitých práv a privilegií.

Pohlednice náměstí

V roce 1981 bylo jádro města vyhlášeno městskou památkovou rezervací.


[Domovská stránka Prachatic | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.