Filipova Huť

Filipova Huť


Vznik

Filipova Huť byla založena roku 1758 jako sklářská osada. Své jméno získala po hraběti Filipu Kinském, který byl někdejším majitelem zdejšího území. Dnes není po místě, kde tato skelná huť stála žádná památka. po rozsáhlém úpadku sklářství se obec stala typickou dřevařskou osadou, kde si zdejší lid mimo práce v lese obstarával obživu chovem dobytka a pěstováním těch druhů plodin, které mu zdejší drsná krajina dovolovala.

Místní název Korýtko, který je na Filipově Huti, je spojen s místem kde průvodci napájeli znavené soumary, kteří kráčeli po obchodní stezce z Kašperských Hor do bavorského Pasova.


[ Modrava | Národní park Šumava]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.