Historie Horní Vltavice


Rozloha obce

V minulosti to byla jedna z největších obcí okresu Vimperk, co do rozlohy katastru. K obci patřily osady Zátoň, Kaplice, Lenora, Račí, Polka, Nová Polka, Březová Lada, Orlova Huť, Slatina a Kubova Huť, které se v roce 1990 osamostatnila.

Historie obce

Horní Vltavice má jméno podle horního toku řeky Teplé Vltavy. Dříve náležela k vimperskému panství. První zmínka o obci byla již v roce 1257. Jméno Horní Vltavice se však objevuje až v roce 1359. Obec ležela na Zlaté stezce, která vedla k bavorskému Freyungu přes Strážný, Horní Vltavici, Kubovu Huť, Arnoštku a Solnou Lhotu do Vimperka. Dopravovala se po ní sůl.

Osidlovaní po válce

Po válce byli tehdejší obyvatelé, převážně Němci, odsunuti a obec byla doosídlovaná. Vraceli se emigranti z Maďarska a Rumunska. Přicházeli též Češi a Slováci z různých míst naší republiky. Dostali od státu přiděleny domy a pozemky, na kterých zpočátku hospodařili. Později na pozemcích hospodařilo horské pastevní družstvo a pak Státní statek. Pěstoval se zde skot a ovce. V roce 1949 byl zřízen okres Vimperk. Hranice okresu procházela mezi Zátoní a Horní Vltavicí, takže část Zátoně patří do Horní Vltavice.

Horní Vltavice kdysi...

Výstavba v obci

V osadě Polka je v provozu vodní elektrárna na řece Vltavě. Byla již v provozu před válkou. V osadách Račí a Zátoň jsou malé vodní elektrárny. Na pravém břehu Teplé Vltavy vyrostla chatová kolonie. V roce 1968 byla postavena nákladem státního statku budova mateřské školy a v roce 1979 budova základní školy nákladem obce. Z budovy staré školy je dnes hotel. V blízkosti je lyžařské středisko Kubova Huť a přímo v Horní Vltavici je jeden malý lyžařský vlek.

[Domovská stránka Horní Vltavice | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.