Městské muzeum

v Horažďovicích

Budova muzea

Jednotlivé expozice:

Od roku 1995 slouží návštěvníkům expozice horažďovického muzea v takovém rozsahu, jak nikdy předtím nebyla. Na ploše 500 m2 je instalována stálá expozice, 200 m2 je vyhraženo pro krátkodobé i dlouhodobější výstavy. Expozice nabízí ke shlédnutí zámecký sál a kapli s bohatou freskovou výzdobou.

Národopis

V expozici národopisu zaujmou překrásné prácheňské výšivky, malované skříně a další předměty venkovské domácnosti.

Historie města

V části věnované historii města jsou památky středověkého městského opevnění, kovářské práce, počátků průmyslového podnikání a památky z doby rozvoje cechů. Své místo v expozici mají i památky na bohatý společenský a spolkový život města, jakož i na význačné osobnosti - houslového pedagoga Otakara Ševčíka, spisovatele Josefa Pavla, cestovatele Richarda Storcha, rytce Václava Hollara a další.

Model historického jádra města

Zvláštní pozornost patří obdivuhodnému modelu historického středu města zhotovenému v měřítku 1:60!

Zámecký sál

Fresková výzdoba, prostornost a vynikající akustika velkého zámeckého sálu jsou příznivé pro jeho další využití. V posledních několika letech jsou zde pořádány sezonní cykly koncertů pod názvem Zámecké hudební léto.

Zámecký sál

Dvě patra zámecké věže slouží jako galerie pro pořádání výtvarných výstav.

Otavské perlorodky

Samostatná část expozice je věnována historii otavských perlorodek a umělému chovu perlorodek v Horažďovicích, který se udržel až do konce druhé světové války.
Otevírací doba:
------------------------------------------------
červen - září   denně kromě pondělí 9 - 16 hodin
------------------------------------------------

Adresa:

Zámek č. 11
Horažďovice
341 01
Tel.: 0187 - 512 271
ředitelka: Irena Kratochvílová

[Domovská stránka Horažďovic | Historie Horažďovic | Lokalizace na mapě | Další muzea na Šumavě]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.