Historie Horažďovic

Erb


Prácheňské hradiště

Dějiny města Horažďovic jsou spojeny se staroslavnou Práchní. Prácheňské opevněné hradiště z 10. století bylo důležitým opěrným bodem za vlády Přemyslovců. Kamenný hrad z 12. století býval správním centrem Prácheňského kraje. Dnes je hrad Prácheň zřícenina se zbytky valů a uprostřed hřbitůvku je kostelík sv. Klimenta ze 13. století.

Vznik města

Pod horou Práchní, v údolí zlatonosné řeky Otavy, na cestě z Prahy do Bavor, vznikla trhová osada. Tuto osadu v roce 1292 král Václav II. povýšil na místo. O rozvoj města Horažďovic se zasloužil mocný rod Bavorů ze Strakonic. Bavoři opevnili město a postavili tvrz, z té později vznikl zámek. Bavor neuznával krále Habsburka. V roce 1307 při obléhání města král Rudolf Habsburský u Horažďovic zemřel.

Horažďovice na dobové pohlednici Horažďovice na pohlednici ze začátku 20. století.

Historie města

V husitské době se přiklonili horažďovičtí k husitskému hnutí a město patřilo do táborského městského svazu. Rozkvětu dosáhlo město v 15. a 16. století. V 16. století se stal majitelem panství Václav Švihovský, který vyznával víru českých bratrů. V roce 1619 bylo město vypáleno císařským Buquoyovým vojskem, obyvatelé krutě trestáni a mučeni. Ve třicetileté válce několikrát město vyhořelo.

Město a perlorodky

Horažďovice se proslavily chovem perlorodek. Vrchností organizovaný výlov perel byl vždy velkou událostí. V létech 1809 a 1818 se účastnil i císař František I.


[Domovská stránka Horažďovic | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.