Historie Borové Lady


Vznik obce

Obec Borová Lada byla založena roku asi 1750 při soutoku Mrcháče s Vltavou v místech, kde u křižovatky silnic stála myslivna. Původní název byl Ferchenhaid, česky správně Březová Lada. Původní obyvatelé byli Němci, ale podle dochovaných zpráv zde nebyli výjimkou ani Češi. Obec tvořila osady Paseka, Šindlov, Svinná Lada, Zelená Hora, Pravětínská Lada a Nový Svět.

Původní obec

Velmi nesnadno se vyhledávají doklady o obci Ferchenhaid, protože byla (již jsme se zmiňovali) převážně osídlena Němci, a při výměně osídlenců, pokud se psaly kroniky, tak vzali za své. Je doloženo, že již v roce 1749 byly v místě Borových Lad prodány dvě panské hájovny a do roku 1750 jsou zachovány pozemkové knihy tohoto místa (v archívu Prachatice, tyto údaje pochází od prachatického archiváře Dr. V.Starého). Proto již v té době zde musela nějaká činnost být. V souvislosti se vznikem obce je vhodné připomenout velmi zajímavý údaj z knížky F.Teplého "Z dějin boubínského Podlesí", kde se cituje stížnost zemských komisařů z roku 1548, že formani na Zlaté stezce se vyhýbají mýtům v Prachaticích, Vimperku a v Sušici novými cestami se prokrádají a tím ztenčují královský ungel. Jan Malovec, který seděl od roku 1531 na Čkyni, patrně začínal novou cestu obchodní na Pláň, Ferchenhaid, Zdíkov s pominutím Vimperka. Toto je ovšem stylizace autora F.Teplého a jsou zde možnosti, buď se opíral o nějaký údaj o něčem (hájovně, samotě) co tu již tenkrát existovalo pod tímto jménem, a nebo chtěl jen vyznačiti směr a použil jméno obce, která tu nyní byla.

Život v obci

Obyvatelé se živili převážně v dřevařském průmyslu, pracovalo se zde na 4 pilách, ale bylo zde v provozu i 8 hostinců. Mnoho lidí pracovalo v papírně na Františkově. Zajímavostí je, že obec Knížecí Pláně, která byla založena již v roce 1720 nespadala do katastru obce Borová Lada, ale měla svůj Obecní úřad od roku 1902. Bylo zde asi 75 domů a téměř 450 obyvatel. V roce 1830 byl zřízen hřbitov, roku 1864 byl postaven kostel a v roce 1930 vznikl poštovní úřad. Obyvatelé se převážně živili těžbou dřeva a jeho zpracováním. Do roku 1950 byla celá obec vysídlena a zničena. Obyvatelstvo obce bylo tvořeno převážně Němci, ale také Čechy, Rakušany a snad i Maďary. Byla to dřevařská obec, položená na hranicích s Německem.


[Domovská stránka Borové Lady | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.