Magazín ze Šumavy

Informace o titulu

Ukázka Magazínu ze Šumavy

Oblast magazínu
Magazín ze Šumavy sleduje dění v Euroregionu Šumava - Bavorský les. Přináší informace z okresů Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice. Pravidelně uveřejňuje informace z německé strany - zejména příhraničí Bavorska. Monitoruje rozvíjení a koordinaci spolupráce v Euregionu - spolupráci v oblasti regionální politiky, kultury, sportu a cestovního ruchu se snahou přispět k ekonomické návaznosti v rámci této oblasti a v kontextu integrace do evropských struktur.

Obsah titulu
Podstatnou část tvoří společenská rubrika, která rovněž mapuje dění v jednotlivých regionech - osobnosti, reportáže, portréty, historii, kulturu a životní styl. Prostor věnuje také podnikatelským subjektům v jednotlivých regionech a institucím a orgánům státní správy. Inzertně zahrnuje celé spektrum národního, regionálního i zahraničního trhu. Pravidelně uveřejňuje kontaktní adresy a nabídky k obchodní spolupráci.

Pravidelné rubriky
K pravidelným rubrikám patří co měsíc přinesl, informace o euroregionu, rozhovory, regionální strany, publicistika, dámský styl, pánský styl, volný čas a my, historie, pro zábavu a poučení, krimiseriál, pohledy do kultury, ekonomika a finance. Plánované přílohy s ucelenou prezentací regionálních a zahraničních firem: euregion, supermarkety, bydlení, cestovní ruch, autosalóny, počítače.

Náklad a odběratelé
Magazín ze Šumavy vychází dle poptávky do nákladu 5.000 výtisků. Analýza předplatitelů: obyvatelé jednotlivých regionů, podnikatelské subjekty, instituce a orgány státní správy.

Vydavatel
Magazín ze Šumavy vydává Eurega s.r.o. od listopadu 1997.
Vedoucí redaktor: PhDr. Karel Havlík - Tel., fax, zázn.: 0186/320 700
Inzertní poradce: Pavel Suchý - Tel., fax, zázn.: 0186/320 700
Adresa redakce: Eurega s.r.o. - Masarykova 393, 339 01 Klatovy II, P. O. BOX 274, Tel., fax, zázn.: 0186/320 700

Distribuce a předplatné
Předplatné přijímá a vyřizuje administrace PNS a.s.
Západní Čechy - 019/72 612 00 pí.Turková
Jižní Čechy - 038/46 909 pí. Koštelová
Zelená linka 0800 - 195 584 v době 06 - 14 hod.
Rozšiřuje: PNS a.s., JNS a.s., ZNS a.s., ABO s.r.o., MediaPrint & KAPA Pressegrosso s.r.o. a soukromí prodejci


Magazín | Úvod | Inzerce | Ukázka inzerce | Ukázka titulů
Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.