Logo Magazínu ze Šumavy

Magazín ze Šumavy je měsíčník sledující dění v Euroregionu Šumava - Bavorský les.

Přináší informace z okresů Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice. Pravidelně uveřejňuje informace z německé strany - zejména příhraničí Bavorska. Monitoruje rozvíjení a koordinaci spolupráce v Euregionu - spolupráci v oblasti regionální politiky, kultury, sportu a cestovního ruchu se snahou přispět k ekonomické návaznosti v rámci této oblasti a v kontextu integrace do evropských struktur.


Magazín | Úvod | Inzerce | Ukázka inzerce | Ukázka titulů
Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.