Logo VM

Atest

Návod

Záruka

Vzorník

Kontakt

Kodovani


Záruční lhůta

Na výrobek autopotahy VM poskytuje naše firma záruční lhůtu šest měsíců ode dne prodeje a to na vady materiálu nebo vadnou práci.

Na poškození vzniklá nevhodným zacházením a údržbou se záruka neposkytuje.


Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.