Logo VM

Atest

Návod

Záruka

Vzorník

Kontakt

Kodovani


Atest autopotahů

Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR, č. Osvědčení 1378.

Výrobek vyhovuje:Razítko atestu

  • požadavkům zkušební metodiky ZM A/10.70
  • bezpečnostnímu předpisu USA 571.302
  • normě VW - TL 1010
  • ustanovení vyhlášky FMD č. 41/1984 Sb. §28, odstavec 1

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.