Léto 2004 - INFORMACE

GARANCE CENY
Ceny zájezdů uvedené v tomto katalogu jsou závislé na kurzu koruny a cenách pohonných hmot v době uzávěrky (tj. v polovině prosince 2003). Nezmění-li se kurz koruny a ceny pohonných hmot o výše než 10 %, garantujeme Vám, že naše kancelář nebude ceny zvyšovat a případné ztráty bude kompenzovat z vlastních zdrojů. Pokud dojde k nadlimitnímu poklesu kurzu české koruny (popř. zvýšení cen pohonných hmot), budeme nuceni upravit cenu zájezdu v závislosti na těchto změnách.

POJIŠTĚNÍ
Není v ceně zájezdu, možno dokoupit v naší kanceláří od pojišťovny UNIQA (bývalá Česko-rakouská pojišťovna).
Úrazové pojištění včetně odpovědnosti: součástí je pojištění pro smrt úrazem, pojištění pro případ trvalých následků úrazu a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě na zdraví nebo majetku. Cena: dospělá osoba 48,- Kč na 8 dní, dítě do 15 let 24,- Kč na 8 dní.
Pojištění léčebných výloh včetně asistenčních služeb:zahrnuje náklady za ambulantní a nemocniční ošetření, léky na základě lékařského předpisu, ošetření zubů atd. Asistenční služby zajistí dopravu nebo převoz do nemocnice, dopravu do vlasti atd. Cena: dospělá osoba 144,- Kč na 8 dní, dítě do 15 let 72,- Kč na 8 dní.
Pojištění nákladů spojených se zrušením cesty:pojišťovna hradí 80 % skutečně vzniklých nákladů v případě, že je pojištěný nucen vrátit zájezd z vážných důvodů (nemoc, úmrtí v rodině - vše musí být řádně dokladováno). Cena: 65, Kč z každých započatých 2500,- Kč celkové ceny zájezdu (např. celková cena 14800 : 2500 = 5,92 tj. 6x 65,- Kč).

Podrobné informace obdržíte v kanceláři TEMPO TOURS. DOPORUČUJEME!!!

ASISTENTI CK V ZAHRANIČÍ
V každé destinaci (pokud není uvedeno jinak) je k dispozici asistent CK, který organizuje ubytování, informační schůzku, poskytuje pomoc při onemocnění, úrazu apod. Všichni asistenti v pobytových místech mají v dané destinaci na starosti více ubytovacích objektů, z toho důvodu není možné, aby Vás jednotlivě navštěvovali, proto sledujte termín informační schůzky, který bude vyvěšen na místě určeném asistentem. Po celou dobu pobytu jsou asistenti CK stále k dispozici na mobilním telefonu, jehož číslo budete mít uvedeno v pokynech na zájezd.
V průběhu dopravy u autokarových zájezdů vykonávají funkci technického doprovodu po cestě většinou řidiči autokarů.

UBYTOVÁNÍ
Podle mezinárodních zvyklostí musí být pokoje a apartmány zpravidla opuštěny v den odjezdu do 10,00 hod., nastěhovat se v den příjezdu je možné obvykle nejdříve po 14,00 hod. Tím je zajištěn dostatečný čas na úklid pokoje, event. apartmánu, proto Vás prosíme o pochopení při sobotních výměnách. V Itálii se při ubytování v apartmánech platí kauce, která Vám bude při odjezdu vrácena. V jednotlivých destinacích se řiďte pokyny asistenta CK.

DOPRAVA
Je zajišťována luxusními i standardními autokary smluvních partnerů TEMPO TOURS. Typ autobusu u jednotlivých zájezdů je uveden u každé destinace v informaci o dopravě. Z bezpečnostních důvodů nemohou děti ve věku do 12 let sedět na předních sedadlech, každé dítě starší 2 let musí mít vlastní sedadlo. Všechny autobusy jsou vybaveny klimatizací a videem, luxusní autobusy mají i WC. V průběhu cesty jsou organizovány přestávky na odpočívadlech, zpravidla po 4 hodinách. Během těchto zastávek podávají řidiči teplé i studené nápoje (za poplatek v Kč).
Odjezd do místa pobytu je zpravidla v odpoledních nebo večerních hodinách den před nástupem na ubytování. V den ukončení pobytu si v dopoledních hodinách po vystěhování z pokojů nebo z apartmánů uložte zavazadla dle pokynu asistenta CK na určené místo, autobus zpět do ČR bude vypraven ve večerních hodinách. Při odjezdech i příjezdech je nutné počítat s možností mimořádného zpoždění, které může být způsobeno silničními kalamitami, zdržením na hraničních přechodech apod., které bohužel dopravce ani cestovní kancelář nemůže ovlivnit. Informace o ceně dopravy viz. fakultativní příplatky u jednotlivých zájezdů.

NEDEJTE SI ZKAZIT NÁLADU !
Odlišné zvyklosti různých národů vedou často k drobným nepříjemným situacím, které je třeba brát s nadhledem a tolerancí. Patří k nim především stravování, neboť kuchyně jednotlivých zemí jsou velmi rozdílné a nebudou odpovídat typické české kuchyni. Stejně tak kulturní a hygienické zvyklosti jsou v některých jižních zemích odlišné od našich, jejich předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i vztahu k životnímu prostředí.
I drobný hmyz (komáři), výpadky elektřiny, vody, silniční defekty, drobné krádeže apod. Vám mohou znepříjemnit nejen běžný život, ale i pobyt na dovolené. Přejeme si, aby Vás nic z uvedených potíží nepotkalo.

PRODEJ ZÁJEZDŮ
Všechny zájezdy si můžete rezervovat v naší kanceláři TEMPO TOURS SUŠICE nebo u provizních prodejců po celé ČR. Rezervace osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Platby zájezdů možné v hotovosti, bankovním převodem, poštovní složenkou nebo vkladem na účet.

O Tempo Tours
Cestovní kancelář je členem Asociace cestovních kanceláří ČR.

Tento katalog byl zpracován dle ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. a všechny zájezdy v katalogu jsou pojištěny ve smyslu tohoto zákona. Tempo tours Sušice - Šumavská cestovní kancelář s.r.o. vlastní koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře a pojištění proti úpadku u GENERALI POJIŠŤOVNA a.s., číslo pojistné smlouvy 1710000165.


[Menu    Chorvatsko    Itálie    Aerobik    Tábory    Kontakt]

Copyright © 2004, Retour, Všechna práva vyhrazena.