Dálnice v České republice

Mapa dálnic v ČR

Na silnicích vyznačených nepřerušovanou tlustou černou čarou musí ze zákona být Vaše motorové vozidlo označeno dálniční nálepkou.


Poplatek za užívání dálnic a rychlostí silnice v České republice

Dne 31. května 1994 byl Parlamentem ČR přijat zákon č.134/1994 Sb., jimž se zavádí od 1.1.1995 poplatek za užití dálnic a silnic dálničního typu. Podle tohoto zákona lze dálnice a silnice dálničního typu užít po zaplacení poplatku. Zaplacení poplatku se prokazuje nálepkou nalepenou na čelním skle vozidla.

Poplatek činí za kalendářní rok pro motorová vozidla:

Nálepka začínající serií M (N,O)
do celkové hmotnosti 3,5 tuny       800 Kč
Nálepka začínající serií R
do celkové hmotnosti nad 3,5 do 12 tun  4000 Kč
Nálepka začínající serií S
do celkové hmotnosti nad 12 tun     8000 Kč

 • Do celkové hmotnosti se započítává i hmotnost přípojného vozidla.
 • Pro určení celkové hmotnosti vozidla nebo soupravy je směrodatný údaj v technickém průkazu vozidla.
 • Nálepkou musí být označena silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly nebo jízdní souprava.
 • Po odstranění podložky umístit na vnitřní stranu předního skla.
 • U souprav se nálepkou označuje pouze první motorové vozidlo.
 • Neplatná nálepka musí být z motorového vozidla odstraněna.
 • Nálepka nesmí být po nalepení použita pro jiné vozidlo.
 • Přední a zadní strana nálepky je doplněna holografickým prvkem.
 • Nálepku má dvoupísmennou sérii a šestimístné číslo (první písmeno souvisí s hmotností vozidla)

  Vzhled a umístění dálniční nálepky.

  Vyobrazení dálniční nálepky Umístění nálepky

  Nákup nálepek

  Nálepky je možné zakoupit v ČR na poštách, na všech významných hraničních přechodech u vybraných čerpacích stanic a v dalších zařízeních pro motoristy. Připravuje se i předprodej nálepek v zahraničí.

  Stálá prodejní místa jsou označena jednotným způsobem. Prodej nálepek mimo stálá prodejní místa mohou provádět jen oprávnění prodavači na základě smlouvy.

  Platnost dálničních nálepek

  Platnost je od 1. prosince 1998 do 31. ledna 2000.

  Kontrola a sankce

  Policie ČR je oprávněna v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu kontrolovat dodržování povinnosti označit motorové vozidlo při užití dálnice nebo silnice dálničního typu nálepkou.

  Kdo použije zpoplatněnou komunikaci bez platné nálepky, zaplatí pokutu do výše 5 000 Kč.

  Rozsah zpoplatněné sítě

  Rozsah zpoplatněné sítě pozemních komunikací vyplývá z novely zákona č. 135/1961 Sb., tj. z úseku dálnic vymezených dopravními značkami D 14a - "Dálnice", D 14b - "Konec dálnice". Vyjímky jsou označeny dodatkovou tabulkou "Bez poplatku"


  Dálniční nálepku si můžete zakoupit v našem Informačním centru.

  [Domovská stránka CK Retour | Rakouské dálniční známky | Informace a služby pro motoristy]

  Copyright © 1996 - 1998, Retour
  Všechna práva vyhrazena.