Historie Strážova na Šumavě

Erb


Vznik a první písemné zmínky o obci

Strážov vznikl pravděpodobně v polovině 13. století. Na ostrohu nad Strážovským potokem byla vystavěna pomezní a strážní tvrz, od níž dostala obec svoje jméno. Strážní místo vzniklo k ochraně světelské obchodní stezky, vedoucí z bavorského města Zwiesel železnorudským průsmykem dále do českého vnitrozemí. První písemná zmínka o Strážově pochází z roku 1352, kdy je jmenován jako příslušenství k blízkému hradu Opálka.

Význam hornictví v historii obce

V polovině 15. století byly pod samotným Strážovem objeveny ložiska stříbra a možná ještě dalších nerostných surovin. S dolováním byl spojen velký rozmach Strážova, který v době své největší slávy dostal od krále Ludvíka Jagellonského některá městská práva (hrdelní, trhové a samosprávní). Z této doby pochází také erb Strážova, který symbolicky vyjadřuje obranný význam proti loupežným vpádům Bavorů. Po vyčerpání stříbra ve zdejších dolech, ke kterým dochází někdy v 16. století, nastává pomalý úpadek bývalého významného obchodního střediska.

Další rána, ze které se již Strážov nevzpamatoval, byl rok 1641, kdy bylo městečko vypáleno a vydrancováno Švédy. I přesto se nám dochovaly některé pozůstatky po dolování: vchody do štol ze sklepů některých domů v nejstarší části obce (tzv. Hradčanech) a Hrudka (tj. halda odpadů z dolů, 1 km jižně od Strážova, při Městišťském potoce).

Strážov na dobové pohlednici Strážov na pohlednici ze začátku 20. století.

Strážovské krajkářství

Od 18. století se na Strážovsku rozšířila výroba paličkovaných krajek. V roce 1896 zde byla dokonce založena odborná krajkářská škola. Zručnost zdejších žen byla oceněna na mnoha mezinárodních výstavách a jemné krajky se staly velmi žádanými (zámořské zakázky, obrovská krajka pro Národní divadlo v Praze, apod.)

Krajkářská škola byla sice v roce 1953 zrušena, ale tradice mezi lidmi stále zůstává, o čemž svědčí úspěšné výstavy v klatovském muzeu.

Průmyslová výroba ve Strážově

Významnou úlohu v dějinách Strážova zaujímá řemeslná výroba. Živnostníci se sdružovali v cechy a později vznikaly první výrobní družstva. O jednu z prvních továrních výrob na Strážovsku se zasloužil Žid Feigl, majitel koželužny, která se pak přeměnila na dnes významný Kozak Klatovy. Zakladatel koželužny byl jedním z příslušníků strážovské židovské komunity, která v době svého největšího rozkvětu představovala více než šestinu obyvatel Strážova.

V roce 1945 bylo místními řemeslníky založeno Kovodružstvo. To se ve své více než padesátileté historii stalo hlavním zdrojem nabídky pracovních příležitostí pro místní občany. Hlavní výrobní program tvoří vzduchotechnika, zahradní nářadí a zakázková výroba.


[Domovská stránka Strážova | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour & Josef Rousek
Všechna práva vyhrazena.