Historie Hartmanic

Erb


Vznik města

Dobu vzniku Hartmanic se nepodařilo dosud přesně určit.

Je jisté, že k jejich založení přispěla prosperující obchodní stezka tudy vedoucí z Passova do Sušice již začátkem 11. století.

První zmínka

První jmenovitá zmínka o Hartmanicích je z roku 1219 ve spojitosti se jménem Petra z "Artmanic", další z roku 1228, kdy měl být držitelem Hartmanic Oldřich z Ryzmberka.

Rozvoj a vzrůst významu obce začíná až po roce 1273, kdy Přemysl Otakar II. natrvalo připojil pomezí k české koruně.

Důležitými pro zdejší kraj byly zlatonosné křemenné žíly. Úspěšná těžba zlata vynesla Hartmanicím povýšení králem Janem Lucenburským roku 1320 na "královské svobodné zlatohorské město". Do něho byla v letech 1327 - 1331 přeložena celnice z Březníku.

Městský znak a práva

Od Rudolfa II. obdržely Hartmanice 15. června 1607 městský znak, právo pečetit zeleným voskem a právo na týdenní trh a dva trhy výroční. Tehdy byly Hartmanice městysem s filiálním kostelem.

Hartmanice kdysi...

2. dubna 1608 tu byla založena, a až do roku 1641 česky vedená, tržní kniha, což je důkazem českého osídlení.

Války

Třicetiletá válka zpustošila Hartmanice tak, že několik let zůstaly pusté. Teprve ve druhé pol. 17. století byly postupně osazovány švábskými Němci a stávají se téměř zcela německými. Až roku 1918 dochází k oživení českého živlu.

8. října 1938 se Hartmanice stávají součástí německé říše a rozvoj stagnuje.

Novodobý rozmach

Nový rozmach obce nastává v květnu 1945 a zvláště po podstatném snížení migrace obyvatel.

Dne 11. října 1992 byly Hartmanice slavnostně znovu povýšeny na město spravující 22 osad, jejichž historie v některých případech sahá až do 11. stol.


[Domovská stránka Hartmanic | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.